Bộ Tài chính là tổ trưởng Tổ công tác liên ngành xử lý phế liệu tồn đọng

10:36 | 26/03/2019

(HQ Online) - Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng, Bộ Tài chính là Tổ trưởng Tổ công tác liên ngành để xử lý phế liệu NK đang tồn đọng tại các cảng trên cả nước.

bo tai chinh la to truong to cong tac lien nganh xu ly phe lieu ton dong BR-VT: Tháo gỡ khó khăn vướng mắc về nhập khẩu phế liệu
bo tai chinh la to truong to cong tac lien nganh xu ly phe lieu ton dong Phế liệu, phế phẩm kim loại không được miễn thuế xuất khẩu
bo tai chinh la to truong to cong tac lien nganh xu ly phe lieu ton dong Hải quan Bình Dương: Tạo thuận lợi cho doanh nghiệp nhập khẩu phế liệu đủ điều kiện
bo tai chinh la to truong to cong tac lien nganh xu ly phe lieu ton dong Tiếp tục “sờ gáy” các doanh nghiệp nhập phế liệu có dấu hiệu vi phạm
bo tai chinh la to truong to cong tac lien nganh xu ly phe lieu ton dong Đồng Nai: Xử phạt 3 DN vi phạm về quản lý, sử dụng hàng nghìn tấn phế liệu NK
bo tai chinh la to truong to cong tac lien nganh xu ly phe lieu ton dong
Phế liệu NK tại cảng Hải Phòng. Ảnh: N.Linh

Chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng được Văn phòng Chính phủ truyền đạt tại văn bản 2227/VPCP-KTTH ngày 21/3.

Theo đó, Phó Thủ tướng chỉ đạo Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, các địa phương thành lập Tổ công tác liên ngành (Bộ Tài chính là Tổ trưởng) để xử lý phế liệu NK đang tồn đọng tại các cảng trên cả nước theo đúng quy định tại Nghị định 29/2018/NĐ-CP của Chính phủ về trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân và các quy định pháp luật có liên quan, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả triển khai trong tháng 3/2019.

Bộ Tài nguyên và Môi trường khẩn trương triển khai các nội dung tại Nghị quyết 09/NQ-CP ngày 3/2/2019 của Chính phủ về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1/2019.

Theo Nghị quyết 09/NQ-CP, Chính phủ giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường không trực tiếp kiểm tra, giám định chất lượng phế liệu NK; khẩn trương triển khai thực hiện công văn số 1036/VPCP-TH ngày 1/2/2019.

Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp và các bộ, cơ quan liên quan khẩn trương rà soát, bãi bỏ các quy định pháp luật bất cập, không phù hợp liên quan đến quy trình kiểm tra chất lượng phế liệu NK sử dụng làm nguyên liệu sản xuất.

Bộ Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục xem xét, cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong NK phế liệu làm nguyên liệu sản xuất cho các tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu NK để sản xuất các sản phẩm trung gian: phôi kim loại, hạt nhựa, sản phẩm nhựa tái chế thương phẩm nếu đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật. Riêng đối với nhựa phế liệu, chỉ được NK làm nguyên liệu sản xuất ra các sản phẩm trung gian nêu trên đến hết ngày 31/12/2024.

Về phía Tổng cục Hải quan, đơn vị đang tích cực chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý. Một mặt tạo thuận lợi cho các DN có nhu cầu và đáp ứng các điều kiện NK được thông quan nhanh các lô hàng đủ điều kiện phục vụ nhu cầu sản xuất, đồng thời kiểm soát chặt chẽ, phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm.

Theo rà soát của Tổng cục Hải quan tính đến ngày 22/2/2019, phế liệu lưu giữ tại cảng biển là 21.595 container (giảm 2.589 container so với tháng trước), trong đó: số lượng lưu giữ tại cảng dưới 30 ngày trên 6.200 container; số lượng tồn đọng (lưu giữ trên 90 ngày) là trên 9.600 container (giảm 224 container so với tháng trước).

Xung quanh vấn đề quản lý phế liệu NK, ngay đầu năm 2019, trên cơ sở kết quả chuyến làm việc của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng tại Hải Phòng (29/1/2019), Tổng cục Hải quan đã có công văn số 406/TCHQ-GSQL ngày 17/1/2019 yêu cầu cục hải quan các tỉnh, thành phố giải quyết thủ tục hải quan đối với các lô hàng phế liệu đã về đến cửa khẩu trước ngày 29/10/2018 nhưng có người đến nhận và đã đăng ký tờ khai hải quan từ ngày 29/10/2018 trên cơ sở áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường ban hành kèm Thông tư 08/2018/TT-BTNMT, 09/2018/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Ngày 18/2/2019, Tổng cục Hải quan đã có công văn 933/TCHQ-GSQL hướng dẫn cục hải quan tỉnh, thành phố giải quyết cho phép DN đưa về kho bảo quản để chờ kết quả kiểm tra chất lượng đối với phế liệu xỉ hạt nhỏ từ công nghiệp luyện sắt hoặc thép NK chuyên chở trên tàu hàng rời. Qua đó đã giúp giải quyết thông quan nhanh chóng hàng hóa phế liệu hiện đang tồn đọng tại cảng, giảm thời gian và chi phí lưu kho, lưu bãi tại cửa khẩu.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 1036/VPCP-KTTH ngày 01/2/2019 về việc thay đổi phương thức kiểm tra chất lượng phế liệu NK dùng làm nguyên liệu sản xuất, trong thời gian chờ Bộ Tài nguyên và Môi trường bãi bỏ những bất cập liên quan đến quy trình kiểm tra chất lượng phế liệu NK tại Thông tư 08/2018/TT-BTNMT, 09/2018/TT-BTNMT, Tổng cục Hải quan đã hướng dẫn cục hải quan tỉnh, thành phố căn cứ kết quả kiểm tra, giám định của đơn vị giám định được Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ định để thực hiện thông quan nếu đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và không yêu cầu phải nộp Thông báo kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng của Sở Tài nguyên và Môi trường (đến nay Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư 01/2019/TT-BTNMT ngày 8/3, ngưng hiệu lực thi hành một số quy định bất cập tại Thông tư 08/2018/TT-BTNMT, 09/2018/TT-BTNMT).

N.Linh