Bộ Tài chính hoãn kỳ thi kiểm toán viên và kế toán viên năm 2020

19:52 | 29/05/2021

(HQ Online) - Bộ Tài chính vừa chính thức đưa ra thông báo hoãn kỳ thi kiểm toán viên và kế toán viên năm 2020 do tình hình phức tạp của dịch bệnh Covid-19.

Bộ Tài chính hoãn kỳ thi thẩm định viên về giá vì dịch Covid-19
Hướng dẫn kế toán áp dụng cho các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách
Xây dựng nền tài chính thông minh và số hóa hoàn toàn
Ảnh: Internet.
Bộ Tài chính hoãn kỳ thi kiểm toán viên vè kế toán viên năm 2020. Ảnh: Internet.

Theo Bộ Tài chính, trong bối cảnh tình hình phức tap của dịch Covid-19, để đảm bảo thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và các đơn vị chức năng trong việc tăng cường thực hiện phòng chống dịch Covid-19, Hội đồng thi kiểm toán viên, kế toán viên năm 2020 sẽ tạm hoãn tổ chức kỳ thi vào các ngày 26-27/6/2021.

Ngay sau khi dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát, các hoạt động xã hội diễn ra bình thường thì kỳ thi sẽ được tổ chức và Hội đồng thi sẽ thông báo công khai trên cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính, trang thông tin điện tử của Cục Quản lý giám sát kế toán, kiểm toán và trang web của các Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam, Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam trước ngày kỳ thi kiểm toán viên và kế toán viên năm 2020 ít nhất 15 ngày.

Bộ Tài chính đề nghị các thí sinh chủ động theo dõi thông tin về kỳ thi trên cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính, trang thông tin điện tử của Cục Quản lý giám sát kế toán, kiểm toán và trang web của các Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam, Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam.

Thùy Linh