Bộ Tài chính đã tích hợp 157 dịch vụ công trực tuyến lên Cổng Dịch vụ công quốc gia

11:52 | 30/07/2020

(HQ Online) - Theo thống kê mới nhất, hiện nay, Bộ Tài chính đã liên thông gửi, nhận văn bản điện tử với hơn 95 bộ, ngành, địa phương và các đơn vị có kết nối văn bản điện tử với Trục văn bản điện tử quốc gia. Trong thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục thực hiện nâng cấp chương trình quản lý văn bản điều hành và trục tích hợp liên thông văn bản điện tử ngành Tài chính để tăng cường kết nối, đáp ứng toàn diện và đầy đủ các chức năng theo yêu cầu của Chính phủ.

Đưa vào hoạt động Cổng hỗ trợ thanh toán quốc gia PayGov
Dịch vụ công trực tuyến của Kho bạc Nhà nước sẽ sớm “phủ sóng” trên cả nước
Từ 15/8 có thể ngồi nhà đăng ký ô tô, xe máy
0322 20191226154043 dvc
Ảnh minh họa. Nguồn: internet.

Tính đến tháng 7/2020, Bộ Tài chính đã triển khai, cung cấp 959 dịch vụ công trực tuyến, trong đó có 105 dịch vụ công trực tuyến mức độ 1; 282 dịch vụ công trực tuyến mức độ 2; 208 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 364 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.

Tổng số dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của Bộ Tài chính là 572 dịch vụ (đạt tỷ lệ hơn 60%). Dự kiến đến hết năm 2020, Bộ Tài chính sẽ xây dựng mới 77 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4, nâng tổng số dịch vụ công trực tuyến của Bộ Tài chính cung cấp lên 649 dịch vụ.

Mới đây, Bộ trưởng Bộ Tài chính cũng đã ký Quyết định số 683/QĐ-BTC về việc ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến của Bộ Tài chính tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia năm 2020.

Theo đó, dự kiến đến cuối năm 2020, Bộ Tài chính sẽ hoàn thành tích hợp 194 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 lên Cổng Dịch vụ công quốc gia, đảm bảo 30% dịch vụ công trực tuyến được tích hợp lên Cổng Dịch vụ công quốc gia theo đúng quy định tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 1/1/2020. Tính đến thời điểm hiện tại, Bộ Tài chính đã thực hiện tích hợp 157 dịch vụ công trực tuyến lên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Theo Cục Tin học và Thống kê tài chính, hiện Bộ Tài chính đã xây dựng, ban hành một số văn bản tạo hành lang pháp lý để triển khai thực hiện chuyển đổi các chế độ báo cáo từ hình thức báo cáo giấy sang hình thức báo cáo điện tử.

Hệ thống thông tin báo cáo của Bộ Tài chính là một trong các hợp phần của hệ thống Trung tâm chỉ đạo, điều hành của Bộ Tài chính (IOC). Hệ thống đang được Bộ Tài chính xây dựng thử nghiệm. Hiện tại, hệ thống IOC đã tích hợp, chia sẻ dữ liệu với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ từ tháng 2/2020 và cung cấp 5 chế độ báo cáo với 8 biểu mẫu về lĩnh vực ngân sách nhà nước, tài sản công, giá cả thị trường, đầu tư công và hải quan.

Theo kế hoạch triển khai thực hiện kết nối Hệ thống thông tin báo cáo của Bộ Tài chính với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ, đến tháng 8/2020, Bộ Tài chính sẽ thực hiện điện tử hóa 14/64 chế độ báo cáo (theo Quyết định số 992/QĐ-BTC) và kết nối với Hệ thống báo cáo Chính phủ trước ngày 15/8/2020.

Đối với các chế độ báo cáo còn lại, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục rà soát, hoàn thiện biểu mẫu chế độ báo cáo theo Nghị định 09/2019/NĐ-CP và cung cấp lên Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ theo lộ trình thống nhất với Kế hoạch triển khai Hệ thống báo cáo Chính phủ của Văn phòng Chính phủ.

H.Vân