Bộ Giáo dục và Đào tạo thông tin về phương án xử lý vụ bằng giả tại Đại học Đông Đô

18:18 | 30/11/2020

(HQ Online) - Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã chính thức thông tin về sai phạm đào tạo văn bằng 2 của trường Đại học Đông Đô.

Làm rõ trách nhiệm quản lý của Bộ GD&ĐT trong vụ việc trường Đại học Đông Đô
Loạn làm giả bằng cấp, giấy tờ có giá
Triệt phá đường dây làm giấy tờ, văn bằng giả tại TPHCM

Theo đó, Bộ GD&ĐT cho biết, Bộ sẽ kiên quyết xử lý những trường hợp sử dụng văn bằng được cấp sai quy định; thu hồi và hủy bỏ những văn bằng này.

Bộ Giáo dục và Đào tạo thông tin về sai phạm tại Đại học Đông Đô
Đại học Đông Đô-nơi xảy ra sai phạm về bằng giả.

Bộ này cũng yêu cầu các các cơ sở đào tạo khẩn trương rà soát, báo cáo danh sách những người đã sử dụng văn bằng 2 ngoại ngữ của trường ĐH Đông Đô và đề xuất phương án xử lý cụ thể cho từng trường hợp.

Đối với trường hợp sử dụng bằng không hợp pháp làm điều kiện đầu vào hoặc điều kiện bảo vệ luận án tiến sĩ, cơ sở đào tạo sẽ căn cứ tính chất và mức độ để có hình thức xử lý phù hợp theo quy định, như dừng học hoặc thu hồi bằng tiến sĩ đã cấp.

Với các cá nhân sử dụng bằng giả, các cơ quan, đơn vị quản lý cán bộ sẽ rà soát và phân loại những trường hợp người học biết hoặc không biết rõ về việc đào tạo và cấp bằng sai quy định của Trường ĐH Đông Đô để có biện pháp xử lý phù hợp, đúng bản chất.

Bộ GD&ĐT cũng cho hay, việc công khai hay không công khai danh tính những cá nhân sử dụng văn bằng không hợp pháp sẽ do cơ quan do cơ quan có thẩm quyền xem xét theo quy định của pháp luật.

Bộ GD&ĐT cũng sẽ phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành, cơ quan chủ quản, địa phương tăng cường thanh tra, kiểm tra; phối hợp với các cơ quan báo chí để tăng cường giám sát, phát hiện vi phạm; kiên quyết xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

Về trách nhiệm của những đơn vị có liên quan thuộc Bộ GD&ĐT, đến thời điểm này, cơ quan điều tra mới ra kết luận điều tra đối với việc vi phạm pháp luật của trường ĐH Đông Đô mà chưa có kết luận cụ thể đối với những nội dung liên quan tới trách nhiệm của Bộ GD&ĐT.

Sau khi cơ quan điều tra có kết luận chính thức, Bộ GD&ĐT sẽ xem xét cụ thể trách nhiệm đối với những đơn vị, những cá nhân có liên quan nếu có sai sót, vi phạm.

Trước đó, kết luận điều tra của Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an xác định trong 193 người được Trường ĐH Đông Đô cấp bằng giả, có 60 người đã sử dụng bằng, trong đó có 55 trường hợp sử dụng bằng giả này để xét tuyển nghiên cứu sinh hoặc bảo vệ luận án tiến sĩ.

Về một số thông tin cho rằng dù ĐH Đông Đô chưa được Bộ GD&ĐT cho phép đào tạo văn bằng 2 nhưng từ năm 2015, các đơn vị thuộc Bộ GD&ĐT đã thông báo chỉ tiêu tuyển sinh và cho đăng tải đề án tuyển sinh của trường lên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD&ĐT, trong đó có cả chỉ tiêu hệ văn bằng 2 chính quy.

Bộ GD&ĐT, cho rằng trong nhiều năm, việc đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh của các cơ sở giáo dục đại học và thông báo xác nhận chỉ tiêu tuyển sinh của Bộ GD&ĐT nằm trong quy trình báo cáo và xây dựng kế hoạch nhiệm vụ hằng năm.

Từ năm 2017 về trước, việc rà soát và thông báo xác nhận tổng chỉ tiêu năng lực tuyển sinh của các trường được thực hiện trước khi trường công bố đề án tuyển sinh, và độc lập với việc mở ngành, mở chương trình đào tạo mới.

Vụ Kế hoạch - tài chính được giao nhiệm vụ rà soát, kiểm tra năng lực đào tạo và thông báo xác nhận tổng chỉ tiêu năng lực tuyển sinh của các trường, gồm tổng chỉ tiêu đào tạo và chỉ tiêu năng lực theo khối ngành và hình thức đào tạo, đảm bảo phù hợp với năng lực đào tạo theo 2 tiêu chí được quy định.

Do đây là việc rà soát năng lực đào tạo nên quy định và thông báo không chi tiết đến từng ngành đào tạo. Thực tế, nhiều trường sau khi được thông báo xác nhận tổng chỉ tiêu tuyển sinh mới quyết định mở tuyển sinh một chương trình mới hoặc đăng ký đào tạo văn bằng 2 cho một ngành cụ thể.

Trường hợp ĐH Đông Đô, từ năm 2015 đến 2019 trường đều đăng ký chỉ tiêu văn bằng 2 trong tổng chỉ tiêu tuyển sinh, nhưng không thực hiện đầy đủ thủ tục đăng ký đào tạo văn bằng 2 ngành Ngôn ngữ Anh theo quy định, mặc dù trường đã được đào tạo chính quy văn bằng 1 ngành này từ năm 1995.

Bộ GD&ĐT khẳng định, không có việc các đơn vị của Bộ Giáo dục và đào tạo đưa thông tin không có trong đề án, không do trường cung cấp lên Cổng thông tin tuyển sinh.

D.Ngân