Bộ Công Thương: Kết nối 80% thủ tục vào Cơ chế một cửa quốc gia

13:58 | 04/04/2019

(HQ Online) - Đây là mục tiêu được Bộ Công Thương đặt ra trong kế hoạch thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia (NSW) năm 2019 vừa được bộ này ban hành.

bo cong thuong ket noi 80 thu tuc vao co che mot cua quoc gia Hơn 28.000 doanh nghiệp thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia
bo cong thuong ket noi 80 thu tuc vao co che mot cua quoc gia Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Cần tạo bứt phá trong thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia
bo cong thuong ket noi 80 thu tuc vao co che mot cua quoc gia Bộ Công an kết nối 2 thủ tục đầu tiên vào Cơ chế một cửa quốc gia

Theo đó, Bộ Công Thương đặt mục tiêu triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ được phân công và góp phần đảm bảo các mục tiêu đề ra tại Quyết định 1254/QĐ-TTg ngày 26/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch hành động thúc đẩy NSW, Cơ chế một cửa ASEAN, cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và tạo thuận lợi thương mại giai đoạn 2018-2020.

bo cong thuong ket noi 80 thu tuc vao co che mot cua quoc gia
Thông tin về thủ tục kết nối của Bộ Công Thương trên Cổng thông tin một cửa quốc gia. Ảnh: T.Bình.

Đồng thời, đảm bảo toàn bộ thủ tục hành chính liên quan đến công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực xuất nhập khẩu hàng hóa của Bộ Công Thương thực hiện thông qua Cơ chế một cửa quốc gia dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4.

Đáng chú ý, Bộ Công Thương đặt mục tiêu hết năm 2019 triển khai ít nhất 80% tổng số thủ tục hành chính trong lĩnh vực xuất nhập khẩu hàng hóa của Bộ Công Thương được kết nối NSW.

Hết năm 2020, hoàn thành triển khai mở rộng ra phạm vi toàn quốc các thủ tục hành chính liên quan đến công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực xuất nhập khẩu hàng hóa của Bộ Công Thương thông qua NSW, thu phí và lệ phí bằng phương thức điện tử.

Bên cạnh đó, Bộ Công Thương cũng đặt mục tiêu đảm bảo các chứng từ (giấy phép điện tử, giấy chứng nhận điện tử và các văn bản điện tử tương đương) cấp thông qua NSW được sử dụng khi thực hiện các thủ tục hành chính khác có liên quan.

Ngoài ra, Bộ Công Thương cũng đặt mục tiêu trao đổi và công nhận lẫn nhau về các chứng từ thương mại được cấp dưới dạng điện tử với các nước ASEAN và các trao đổi, xử lý chứng từ thương mại với các nước, khối/cộng đồng kinh tế theo các thỏa thuận và cam kết quốc tế mà Việt Nam tham gia…

Được biết, đến nay, Bộ Công Thương đã có 11 thủ tục kết nối NSW.

Danh sách thủ tục đã kết nối NSW của Bộ Công Thương
- Cấp phép nhập khẩu các chất làm suy giảm tầng ô-dôn
- Cấp giấy phép nhập khẩu tự động mô-tô phân khối lớn
- Thủ tục cấp chứng nhận xuất xứ C/O mẫu D
- Cấp giấy chứng nhận quy trình Kimberley đối với kim cương thô
- Cấp giấy phép nhập khẩu, xuất khẩu vật liệu nổ công nghiệp
- Cấp giấy xác nhận khai báo hóa chất
- Cấp giấy phép xuất nhập khẩu tiền chất thuốc nổ
- Cấp giấy phép nhập khẩu (xuất khẩu) tiền chất công nghiệp
- Nhập khẩu thuốc lá nhằm mục đích phi thương mại
- Đề nghị cấp văn bản chấp thuận tham gia thí điểm tự chứng nhận xuất xứ trong ASEAN
- Thông báo chỉ tiêu nhập khẩu nguyên liệu thuốc lá, giấy cuốn điếu thuốc lá.

Thái Bình