Bộ Công an kết nối 2 thủ tục đầu tiên vào Cơ chế một cửa quốc gia

09:05 | 03/02/2019

(HQ Online) - Ngay trong tháng 1/2019, hàng chục thủ tục hành chính mới của các bộ, ngành tiếp tục được kết nối Cơ chế một cửa quốc gia (NSW), đáng chú ý, Bộ Công an lần đầu tiên kết nối với 2 thủ tục.

bo cong an ket noi 2 thu tuc dau tien vao co che mot cua quoc gia 101 thủ tục mới kết nối Cơ chế một cửa quốc gia trong năm 2018
bo cong an ket noi 2 thu tuc dau tien vao co che mot cua quoc gia Thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia: Chuyện “tham mưu và tác chiến” ở Cơ quan Thường trực
bo cong an ket noi 2 thu tuc dau tien vao co che mot cua quoc gia Ngày 1/12: Bộ Giao thông vận tải kết nối 100% thủ tục vào Cơ chế một cửa quốc gia

Được biết, trong tháng 1/2019, hơn 20 thủ tục hành chính mới được kết nối NSW, qua đó nâng tổng số thủ tục kết nối đến thời điểm này lên đến con số 173.

Đáng chú ý, Bộ Công an có 2 thủ tục đầu tiên được kết nối. Đó là, Cấp giấy phép mang pháo hoa, thiết bị, phụ kiện bắn pháo hoa vào Việt Nam và thủ tục Cấp giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ đối với trường hợp vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ để xuất khẩu.

bo cong an ket noi 2 thu tuc dau tien vao co che mot cua quoc gia
Giao diện Cổng thông tin một cửa quốc gia.

Ngoài Bộ Công an, trong tháng 1 vừa qua cũng ghi nhận nhiều thủ tục mới của Bộ Y tế được kết nối NSW.

Đến nay, trong các bộ, ngành liên quan, Bộ Giao thông vận tải là đơn vị đầu tiên hoàn thành kết nối. Đặc biệt, đây cũng là bộ có số lượng thủ tục nhiều nhất với 77 thủ tục.

Một số bộ có số lượng thủ tục kết nối nhiều như: Công Thương; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Tài nguyên và Môi trường; Quốc phòng…

Năm 2018 là năm ghi nhận số lượng thủ tục kết nối NSW nhiều nhất, đặc biệt là những tháng cuối năm.

Theo Tổng cục Hải quan- Cơ quan Thường trực Ủy ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN, NSW và tạo thuận lợi thương mại (Ủy ban 1899), từ sau Hội nghị trực tuyến toàn quốc thúc đẩy Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN và tạo thuận lợi thương mại, với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban 1899 và sự tích cực của các bộ, ngành, số lượng thủ tục mới được triển khai tăng mạnh.

Nếu từ năm 2018 trở về trước mới chỉ có 47 thủ tục được triển khai thì tính đến hết năm 2018 đã có 150 thủ tục được triển khai qua NSW.

Số lượng hồ sơ hành chính đã được xử lý trên Cổng thông tin một cửa quốc gia trên 1,8 triệu bộ hồ sơ và xấp xỉ 26 nghìn doanh nghiệp tham gia.

Thái Bình