Báo cáo tài chính nhà nước năm 2019 sẽ hoàn thành trong tháng 3 năm nay

14:20 | 13/01/2021

(HQ Online) - Kho bạc Nhà nước sẽ hoàn thành việc lập báo cáo tài chính nhà nước năm 2019 trong tháng 3/2021 để trình Chính phủ, báo cáo Quốc hội cùng Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước trong kỳ họp tháng 5/2021.

Địa phương đồng lòng thực hiện mục tiêu "kép", hoàn thành nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2020
Ngành Tài chính cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ năm 2020
Kinh nghiệm hay từ việc lập báo cáo tài chính nhà nước
Ảnh: Thuỳ Linh.
Báo cáo tài chính nhà nước năm 2019 sẽ hoàn thành trong tháng 3 năm nay. Ảnh: Thuỳ Linh.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của hệ thống Kho bạc Nhà nước (KBNN) trong năm 2020 là thực hiện Báo cáo tài chính nhà nước (BCTCNN). Theo đó, Hệ thống KBNN đã tổ chức thực hiện công tác tổng hợp, lập BCTCNN đầu tiên cho năm tài chính 2018, đồng thời, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện công tác thuyết minh BCTCNN trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, và trình Quốc hội.

Bên cạnh đó, KBNN đã tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế, chính sách, các giải pháp nâng cấp hệ thống Tổng kế toán nhà nước; tổ chức lớp đào tạo, tập huấn cho công chức KBNN về lập BCTTNN tại các địa phương.

Với BCTCNN, phạm vi thông tin tài chính rộng hơn, bao gồm cả các quỹ tài chính, công nợ quốc gia và tài sản quốc gia… Do đó, BCTCNN có ý nghĩa rất lớn cho các cấp lãnh đạo cũng như cho những nhà hoạch định chính sách thấy được nguồn lực tài chính của đất nước đang phân bổ tại đâu và sử dụng hợp lý hay chưa.

Theo bà Nguyễn Thị Hoài, Cục trưởng Cục Kế toán nhà nước, KBNN, việc lập BCTCNN tại các nước trên thế giới có phần dễ dàng hơn vì chỉ lập với chính uyền trung ương, nhưng tại Việt Nam, có tới 4 cấp ngân sách lồng ghép nên việc lập BCTCNN khó khăn phức tạp hơn rất nhiều.

Cụ thể, các đơn vị thuộc khu vực nhà nước hiện nay có hơn 120 nghìn đơn vị, đầu mối để KBNN thực hiện lập BCTCNN, trong đó có trên 53 nghìn đơn vị dự toán cấp I. Đây là một con số không hề nhỏ.

Để thực hiện thành công, KBNN đã phân cấp: cấp ngân sách huyện sẽ do KBNN huyện tổng hợp, cấp tỉnh do KBNN tỉnh tổng hợp, cấp ngân sách trung ương sẽ do KBNN trung ương tổng hợp. Cách làm này đã giảm tải cho KBNN trong việc tổng hợp BCTCNN.

Cũng theo đại diện Cục Kế toán nhà nước, việc tổng hợp BCTCNN được xây dựng theo các quy định tại thông tư của chế độ kế toán và được tổng hợp theo đúng quy định. Còn tính chính xác là do các đơn vị tự chịu trách nhiệm. “Năm đầu tiên cũng không thể hoàn toàn chính xác. Các nước trên thế giới đơn giản hơn nhưng cũng mất 5 - 10 năm để tập hợp báo cáo. Việt Nam cũng sẽ mất chừng đó thời gian”, bà Nguyễn Thị Hoài thông tin.

Thông tin thêm về BCTCNN năm 2019, bà Hoài cho biết, đến nay, KBNN đã cơ bản hoàn thành việc kiểm tra, tiếp nhận báo cáo cung cấp thông tin tài chính nhà nước năm 2019 và đang khẩn trương tổng hợp, phân tích 63 bộ BCTCNN của 63 tỉnh, thành trong cả nước.

BCTCNN năm 2019 toàn quốc sẽ được hoàn thành trong tháng 3/2021 để trình Chính phủ, báo cáo Quốc hội cùng Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước trong kỳ họp tháng 5/2021 theo đúng quy định hiện hành.

Thùy Linh