Bám sát kế hoạch, mục tiêu cải cách hệ thống Thuế đến năm 2030

18:56 | 23/05/2022

(HQ Online) - Chiều 23/5, Tổng cục Thuế tổ chức Hội thảo Kế hoạch hành động triển khai Chiến lược cải cách hệ thống Thuế đến năm 2030. Thứ trưởng thường trực Bộ Tài chính Trần Xuân Hà đã chủ trì và chỉ đạo Hội thảo.

Phê duyệt Chiến lược phát triển Hải quan đến năm 2030
Đồng bộ hệ thống chính sách thuế Việt Nam đến năm 2030
Tiết kiệm thời gian và chi phí cho doanh nghiệp là mục tiêu hàng đầu của cải cách thủ tục hải quan
Bám sát kế hoạch, mục tiêu cải cách hệ thống Thuế đến năm 2030
Toàn cảnh Hội thảo. Ảnh: TL.

Bao quát, mở rộng nguồn thu

Phát biểu tại Hội thảo, bà Lê Thị Chinh, Phó trưởng Ban Cải cách và hiện đại hoá, Tổng cục Thuế cho biết, mục tiêu tổng quát của Chiến lược cải cách hệ thống Thuế đến năm 2030 là tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính sách thuế gắn với cơ cấu lại thu ngân sách nhà nước theo hướng bao quát toàn bộ các nguồn thu, mở rộng cơ sở thu; Hạn chế tối đa việc lồng ghép chính sách xã hội trong pháp luật thuế và chính sách miễn, giảm, bảo đảm tính trung lập của thuế. Mục tiêu quan trọng khác là xây dựng ngành Thuế Việt Nam hiện đại, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Công tác quản lý thuế, phí và lệ phí thống nhất, minh bạch, chuyên sâu, chuyên nghiệp theo phương pháp quản lý rủi ro, đẩy mạnh ứng dụng CNTT, đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm chi phí tuân thủ của người dân và doanh nghiệp.

Về quy mô thu ngân sách từ thuế, phí, bảo đảm duy trì tỷ lệ huy động vào ngân sách nhà nước ở mức ổn định, hợp lý và phù hợp với Chiến lược Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội từng giai đoạn 5 năm 2021-2025, trong giai đoạn đầu tập trung hỗ trợ doanh nghiệp, người dân khắc phục khó khăn, phục hồi sản xuất, kinh doanh do ảnh hưởng tiêu cực của dịch bệnh Covid-19. Cụ thể, tỷ lệ huy động vào ngân sách nhà nước bình quân không thấp hơn 16% GDP, trong đó, tỷ lệ huy động từ thuế, phí khoảng 13-14% GDP; tỷ trọng thu nội địa trong tổng thu ngân sách nhà nước phấn đấu đến năm 2025 đạt khoảng 85-86%. Trong giai đoạn đầu tập trung hỗ trợ doanh nghiệp, người dân khắc phục khó khăn, phục hồi sản xuất, kinh doanh do ảnh hưởng tiêu cực của dịch bệnh Covid-19.

Về quản lý thuế, mục tiêu của ngành Thuế đó là hiện đại hoá toàn diện công tác quản lý thuế, phù hợp với thông lệ quốc tế và quy định pháp luật Việt Nam, trong đó trọng tâm là thể chế quản lý thuế, nguồn nhân lực và CNTT. Cụ thể, thể chế quản lý thuế đồng bộ, công khai, minh bạch, công bằng, áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý thuế, tạo điều kiện thuận lợi để người nộp thuế tuân thủ tự nguyện, cơ quan Thuế có đủ năng lực quản lý thuế hiệu quả, hiệu lực; đội ngũ công chức thuế chuyên nghiệp, chuyên sâu, liêm chính; hệ thống CNTT tích hợp, tập trung, đáp ứng yêu cầu xử lý, cung cấp thông tin cho quản lý thuế, công tác chỉ đạo điều hành của cơ quan Thuế và cung cấp dịch vụ điện tử, dịch vụ số cho người nộp thuế.

Về thể chế quản lý, mục tiêu của Chiến lược phát triển hệ thống thuế đó là thể chế quản lý thuế được hoàn thiện để đơn giản hóa thủ tục hành chính, đẩy mạnh ứng dụng CNTT nhằm giảm chi phí tuân thủ pháp luật thuế của người dân và doanh nghiệp; đồng thời tạo cơ sở pháp lý để xây dựng cơ quan Thuế Việt Nam hiện đại, hoạt động chuyên nghiệp, hiệu lực, hiệu quả, liêm chính và đủ năng lực để thực hiện và quản lý tốt các mục tiêu và nội dung cải cách hệ thống thuế đã đề ra. Ngành Thuế phấn đấu đến năm 2030, 100% Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan được bổ sung hoặc ban hành mới đúng kế hoạch.

Về tổ chức bộ máy và phát triển nguồn nhân lực, mục tiêu đặt ra là tổ chức bộ máy cơ quan Thuế có đủ quyền hạn và năng lực thực thi pháp luật thuế theo mô hình kết hợp quản lý thuế theo chức năng với quản lý thuế theo đối tượng, phù hợp với việc áp dụng thuế điện tử và phương pháp quản lý rủi ro trong cơ quan Thuế theo hướng tự động hóa; bộ máy của hệ thống cơ quan Thuế hiện đại, tinh gọn từ cấp Trung ương đến địa phương phù hợp với yêu cầu quản lý thuế tập trung để nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan Thuế.

Đội ngũ công chức, viên chức ngành Thuế chuyên nghiệp, liêm chính, đổi mới, có đủ trình độ chuyên môn, bản lĩnh chính trị và đạo đức nghề nghiệp đáp ứng tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm và khung năng lực theo quy định với cơ cấu hợp lý; trong đó nguồn nhân lực có chất lượng cao, có đội ngũ chuyên gia cao cấp với trình độ kinh nghiệm chuyên môn cao đáp ứng yêu cầu quản lý thuế hiện đại và phù hợp với xu thế hội nhập quốc tế.

Xây dựng kế hoạch hành động hiệu quả, thiết thực

Phát biểu tại Hội thảo, ông Đậu Anh Tuấn, Phó Tổng Thư kí Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) nhận định, thời gian qua ngành Thuế đã rất cầu thị, bền bỉ trong công tác đối thoại với doanh nghiệp không chỉ ở cấp quốc gia mà còn cả ở cấp địa phương.

"Không nhiều ngành có "văn hoá" đối thoại thường kì như vậy. Qua những đối thoại này đã có nhiều khó khăn của doanh nghiệp được ghi nhận, nhiều vướng mắc đã được tháo gỡ", ông Đậu Anh Tuấn nhận định.

Theo ông Tuấn, một trong những điểm nổi bật trong 2 năm dịch bệnh vừa qua dưới góc nhìn của doanh nghiệp chính là các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đậm nét. Theo đó nhiều chính sách giảm, giãn, hoãn thuế đã được ban hành. Sau khi được khảo sát các doanh nghiệp đều đánh giá cao mức độ ảnh hưởng của các chính sách hỗ trợ này. Đây là dấu ấn thể hiện sự kịp thời trong công tác hỗ trơ doanh nghiệp.

Còn về Chiến lược phát triển hệ thống thuế, đại diện VCCI nhận định, mỗi một cải cách của ngành Thuế dù lớn hay bé đều có những tác động lớn rộng lớn, hơn hẳn các ngành khác. Chính vì thế những mục tiêu cải cách này hy vọng được thực hiện mạnh mẽ hơn nữa để đáp ứng kỳ vọng của Thủ tướng Chính phủ là làm sao nâng cấp được môi trường kinh doanh của Việt Nam, hướng tới tạo điều kiện tối đa cho doanh nghiệp, người dân.

Tại Hội thảo, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Cao Anh Tuấn cho biết, thời gian thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế còn cả một chặng đường dài gần 10 năm tới. Trong bối cảnh tình hình kinh tế, dịch bệnh và địa chính trị trên thế giới liên tục có nhiều biến động khó lường, tác động đến kinh tế trong nước và ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành Thuế; tác động không nhỏ tới việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu đặt ra tại Chiến lược. Do đó, việc xây dựng kế hoạch hành động triển khai chiến lược phải hiệu quả, thiết thực, phù hợp thực tiễn mới có thể đạt và vượt các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra tại Chiến lược.

Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế đã thực hiện giao nhiệm vụ cho từng đơn vị. Theo đó, Ban cải cách và hiện đại hóa tiếp tục nghiên cứu, hoàn chỉnh kế hoạch hành động triển khai chiến lược đảm bảo hiệu lực, hiệu quả; hoàn chỉnh Kế hoạch cải cách hệ thống thuế đến năm 2025 và các Đề án triển khai Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030. Tham mưu với Tổng cục phối với với Vụ Tổ chức cán bộ của Bộ Tài chính để trình Bộ Tài chính ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo tổ chức triển khai Chiến lược cấp Bộ.

Đồng thời phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ của Tổng cục Thuế để tham mưu, chỉ đạo thành lập Ban Chỉ đạo triển khai Chiến lược tại cấp Tổng cục Thuế và cấp Cục Thuế, đảm bảo việc tổ chức triển khai Chiến lược được thống nhất, xuyên suốt, có hệ thống.

Ông Cao Anh Tuấn cũng yêu cầu thủ trưởng các vụ đơn vị cần bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu đã đặt ra tại Chiến lược liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình để xây dựng kế hoạch, lộ trình 5 năm, hàng năm để thực hiện góp phần hoàn thành các mục tiêu tại Chiến lược.

Thùy Linh