9 tháng đầu năm thu ngân sách nhà nước đạt 80,2%

16:04 | 02/10/2021

(HQ Online) - Trong 9 tháng đầu năm 2021, thu ngân sách nhà nước (NSNN) ước đạt 80,2% dự toán, trong đó ngân sách trung ương đạt 76,5% dự toán và ngân sách địa phương đạt 84,7% dự toán.

9 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách nhà ước đạt 1.034,2 nghìn tỷ đồng
Ngân sách nhà nước 8 tháng có thặng dư
Bộ trưởng Hồ Đức Phớc: Dự kiến thu ngân sách nhà nước đạt hơn 100% dự toán
9 tháng đầu năm thu ngân sách nhà nước đạt 80,2%
9 tháng đầu năm, NSNN ưu tiên bố trí chi cho công tác phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh: Trà Hương

Ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch bệnh, thu nội địa tiếp tục giảm

Theo Bộ Tài chính, trong tháng 9, tình hình kiểm soát dịch Covid-19 đã có chuyển biến tích cực tại một số địa phương, tạo điều kiện phục hồi các hoạt động kinh tế - xã hội, ổn định đời sống người dân. Theo đó, thu NSNN tháng 9 ước đạt 65,2 nghìn tỷ đồng, giảm khoảng 17 nghìn tỷ đồng so với tháng 8.

Lũy kế thu NSNN 9 tháng ước đạt 1.077,4 nghìn tỷ đồng, bằng 80,2% dự toán, tăng 9,2% so với cùng kỳ năm 2020. NSTW ước đạt 76,5% dự toán và NSĐP ước đạt 84,7% dự toán.

Trong đó, thu nội địa ước đạt 77% dự toán, tăng 5,9%; thu từ dầu thô ước đạt 125,4% dự toán, tăng 5,2%; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 98,2% dự toán, tăng 30,3%.

Theo Bộ Tài chính, mặc dù chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch bệnh Covid-19, thu NSNN 9 tháng đầu năm 2021 vẫn đảm bảo tiến độ dự toán và tăng so với cùng kỳ, nhờ đà tăng trưởng của nền kinh tế từ những tháng cuối năm 2020, một số ngành, lĩnh vực được hưởng lợi từ chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân, duy trì được mức tăng trưởng khả quan (như: ngân hàng, chứng khoán, bất động sản,...) tạo thêm nguồn thu cho NSNN.

Liên quan thu nội địa, báo cáo của Bộ Tài chính cũng cho biết, cơ quan thuế đã tiếp nhận xử lý kịp thời đúng quy định các đề nghị gia hạn thuế theo Nghị định 52/2021/NĐ-CP, với tổng số thuế và tiền thuê đất được gia hạn ước tính đến hết tháng 9 khoảng 78,5 nghìn tỷ đồng. Trong đó số thuế được gia hạn đã nộp NSNN là 36,2 nghìn tỷ đồng.

Bên cạnh đó, đã xử lý 29 nghìn tỷ đồng tiền nợ thuế, trong đó xử lý khoanh nợ 25,65 nghìn tỷ đồng, xóa nợ thuế không có khả năng thu hồi là 3,35 nghìn tỷ đồng) theo Nghị quyết 94/2019/QH14; đôn đốc thu hồi 22 nghìn tỷ đồng tiền thuế nợ đọng từ năm trước chuyển sang.

Ưu tiên bố trí chi cho công tác phòng, chống dịch Covid-19

Về chi NSNN, Bộ Tài chính cho biết, thực hiện chi NSNN tháng 9 ước đạt 116,3 nghìn tỷ đồng, chi NSNN 9 tháng đat j1.030,5 nghìn tỷ đồng, bằng 61,1% dự toán, trong đó: chi thường xuyên đạt 70% dự toán; chi trả nợ lãi đạt 72,1% dự toán.

Cả NSTW và NSĐP đã ưu tiên bố trí chi cho công tác phòng, chống dịch Covid-19. Ước tính 9 tháng, NSNN đã chi 29,1 nghìn tỷ đồng, trong đó chi cho phòng chống dịch là 19,7 nghìn tỷ đồng và hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 là 9,4 nghìn tỷ đồng.

Bên cạnh đó, đã xuất cấp vật tư, trang thiết bị dự trữ quốc gia cho công tác phòng, chống dịch và 80 nghìn tấn gạo dự trữ quốc gia để khắc phục hậu quả thiên tai, cứu trợ cho nhân dân trong dịp Tết, giáp hạt đầu năm và một số địa phương bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Riêng tiến độ giải ngân vốn đầu tư phát triển chưa được cải thiện, mới đạt 47,38% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao (cùng kỳ năm 2020 đạt 56,33%), trong đó vốn trong nước đạt 51,74%, vốn ngoài nước chỉ đạt 12,69% kế hoạch; vẫn còn 3 cơ quan chưa giải ngân kế hoạch vốn được giao năm 2021 .

Bộ Tài chính cho biết, tổng thể cân đối NSNN 9 tháng có thặng dư, trong đó NSTW bội chi, NSĐP thặng dư lớn.

Bộ cũng đã chủ động điều hành việc phát hành Trái phiếu Chính phủ để vừa sử dụng có hiệu quả ngân quỹ nhà nước, vừa đảm bảo nguồn bù đắp bội chi NSTW và thanh toán, chi trả kịp thời các khoản nợ gốc đến hạn của NSNN. Hết tháng 9, đã thực hiện phát hành được 237,7 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ, với kỳ hạn bình quân 13,21 năm, lãi suất bình quân 2,26%/năm.

Hoài Anh