5 thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan được sửa đổi, bổ sung

15:02 | 24/05/2021

(HQ Online) - Bộ Tài chính đã có Quyết định 984/QĐ-BTC công bố 5 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính.

Làm rõ khái niệm “khai sai so với thực tế” trong xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực hải quan
Gỡ vướng quy định về khắc phục hậu quả trong xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực hải quan
Nhiều chính sách quan trọng lĩnh vực hải quan được ban hành
Công chức Cục Hải quan Thừa Thiên Huế thực hiện nghiệp vụ. Ảnh: N.Linh
Công chức Cục Hải quan Thừa Thiên Huế thực hiện nghiệp vụ. Ảnh: N.Linh

5 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 27/2021/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 19/2014/TT-BTC quy định thủ tục tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng xe ô tô, xe hai bánh gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam.

Cụ thể có hai thủ tục hành chính cấp cục hải quan tỉnh, thành phố gồm: Cấp giấy tạm nhập khẩu xe ô tô, xe gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ; Cấp giấy chuyển nhượng xe ô tô của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ.

Bên cạnh đó 3 thủ tục hành chính cấp chi cục hải quan gồm: Tạm nhập khẩu xe ô tô, xe gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ; Tái xuất khẩu xe ô tô, xe gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ; Chuyển nhượng xe ô tô của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ.

N.Linh