5 tháng Hải quan Hải Phòng xử lý gần 690.000 tờ khai xuất nhập khẩu

10:54 | 25/06/2019

(HQ Online) - Theo thông tin mới nhất của Cục Hải quan Hải Phòng, tính đến hết tháng 5/2019, tổng tờ khai xuất nhập khẩu toàn Cục đạt 687.969 bộ.

5 thang hai quan hai phong xu ly gan 690000 to khai xuat nhap khau Hải quan Hải Phòng thu ngân sách tiếp tục khởi sắc đạt gần 6.900 tỷ đồng
5 thang hai quan hai phong xu ly gan 690000 to khai xuat nhap khau Hải quan Hải Phòng khu vực I tăng thu ngân sách gần 6.400 tỷ đồng
5 thang hai quan hai phong xu ly gan 690000 to khai xuat nhap khau 2 chi cục xử lý hơn 100.000 tờ khai ở Hải quan Hải Phòng
5 thang hai quan hai phong xu ly gan 690000 to khai xuat nhap khau
Cơ cấu tờ khai của 9 chi cục trực thuộc Cục Hải quan Hải Phòng, tính hết tháng 5. Biểu đồ: T.Bình.

Trong đó, tờ khai nhập khẩu là 409.090 bộ, tờ khai xuất khẩu là 278.879 bộ.

Chi cục có lượng tờ khai lớn nhất tại Cục Hải quan Hải Phòng là Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư gia công với 150.205 tờ khai.

Trong khi chi cục có lượng tờ khai ít nhất là Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực II với 23.857 tờ khai.

Trong khối chi cục hải quan cửa khẩu cảng (4 chi cục), Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực III có lượng tờ khai lớn nhất 69.950 bộ, chi cục có lượng tờ khai ít nhất là Chi Cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực II như đề cập ở trên.

Trong khối chi cục hải quan ngoài cửa khẩu, Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư gia công là đơn vị dẫn đầu về số lượng tờ khai; trong khi Chi cục Hải quan Thái Bình có số tờ khai ít nhất với 34.550 bộ.

Nhìn kết quả trên có thể thấy lượng tờ khai nhiều tập trung vào các chi cục hải quan ngoài cửa khẩu, những đơn vị quản lý các doanh nghiệp chủ yếu trong lĩnh vực gia công, sản xuất xuất khẩu, chế xuất…

Do đó, dù lượng tờ khai nhiều nhưng do doanh nghiệp quản lý nằm trong đối tượng được ưu đãi về thuế nên số thu từ các chi cục ngoài cửa khẩu không lớn.

Nguồn thu của Cục Hải quan Hải Phòng tập trung vào 4 chi cục hải quan cửa khẩu, nhưng đơn vị có nhiều doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa tiêu dùng, máy móc thiết bị… với trị giá lớn, thuế suất cao như ô tô nguyên chiếc; máy móc, thiết bị; sắt thép…

Cập nhật hết tháng 5, 4 chi cục hải quan cửa khẩu (Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực I, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực II, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực III và Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ) đạt số thu 21.478 tỷ đồng, chiếm hơn 72% tổng thu toàn Cục.

Trong đó, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực I là đơn vị đạt số thu lớn nhất với 10.706 tỷ đồng.

Thái Bình