2 chi cục xử lý hơn 100.000 tờ khai ở Hải quan Hải Phòng

14:48 | 07/05/2019

(HQ Online) - 2 chi cục có số lượng tờ khai nhiều nhất trong số 9 chi cục trực thuộc Cuc Hải quan Hải Phòng là Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư gia công và Chi cục Hải quan KCX và KCN với trên 100.000 tờ khai/chi cục.

2 chi cuc xu ly hon 100000 to khai o hai quan hai phong 5 ngày nghỉ lễ, Hải quan Hải Phòng giải quyết hơn 2.600 tờ khai
2 chi cuc xu ly hon 100000 to khai o hai quan hai phong Thông quan gần 1.000 tờ khai xuất khẩu qua cảng Cát Lái trong dịp nghỉ lễ

Trong đó, hết tháng 4, Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư gia công xử lý 113.151 tờ khai. Riêng tháng 4, chi cục này cũng có lượng tờ khai nhiều nhất toàn Cục là 31.584 tờ khai.

2 chi cuc xu ly hon 100000 to khai o hai quan hai phong
Tờ khai 2 chi cục dẫn đầu trong tổng cơ cấu tờ khai toàn Cục Hải quan Hải Phòng trong 4 tháng đầu năm. Biểu đồ: T.Bình.

Cũng trong 4 tháng đầu năm, Chi cục Hải quan KCX và KCN xử lý 111.853 tờ khai. Trong tháng 4 đơn vị có 28.798 tờ khai.

Như vậy, riêng 2 chi cục trên xử lý được 222.004 tờ khai của cộng đồng doanh nghiệp, chiếm tới 42,2% tổng lượng tờ khai của toàn Cục.

Các chi cục có nhiều tờ khai tại Cục Hải quan Hải Phòng chủ yếu là những đơn vị tập trung nhiều doanh nghiệp gia công, sản xuất xuất khẩu, chế xuất. Đối tượng doanh nghiệp này có nhiều tờ khai, kim ngạch lớn nhưng là đối tượng được ưu đãi các khoản thuế nên số nộp ngân sách không nhiều.

2 chi cuc xu ly hon 100000 to khai o hai quan hai phong Hải quan Hải Phòng thu ngân sách gần 6.200 tỷ đồng trong tháng 4
2 chi cuc xu ly hon 100000 to khai o hai quan hai phong Hải quan Hải Phòng tăng thu hơn 7.000 tỷ đồng, cao nhất toàn Ngành

Tại Cục Hải quan Hải Phòng, các đơn vị có số thu ngân sách lớn tập trung ở các chi cục hải quan cửa khẩu.

Đơn vị có số thu lớn nhất tại Hải quan Hải Phòng trong 4 tháng đầu nă là Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực I.

Tháng 4, đơn vị thu được 2.161 tỷ đồng và lũy kế 4 tháng đầu năm đạt 8.371 tỷ đồng, chiếm gần 37% tổng thu ngân sách toàn Cục trong cùng thời điểm.

Nguyên nhân quan trọng giúp kết quả thu tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực I khởi sắc là từ ô tô nhập khẩu.

Thái Bình