3 điều kiện mới để vay vốn trả lương ngừng việc cho người lao động

08:17 | 24/10/2020

(HQ Online) - Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đã ban hành văn bản hướng dẫn nghiệp vụ cho vay đối với người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc đối với người lao động theo các quy định mới của Chính phủ.

Chính thức nới quy định cho doanh nghiệp vay gói 16.000 tỷ đồng trả lương ngừng việc
Mới chỉ có 1 doanh nghiệp đủ điều kiện vay gói tín dụng 16.000 tỷ
Người lao động gian nan tìm việc thời dịch bệnh
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Về điều kiện vay vốn, người sử dụng lao động (sau đây gọi là khách hàng) được xét duyệt cho vay khi đáp ứng đủ các điều kiện:

Thứ nhất là có người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc phải ngừng việc từ 1 tháng liên tục trở lên trong khoảng thời gian từ ngày 1/4/2020 đến hết ngày 31/12/2020.

Thứ hai là có doanh thu quý 1/2020 giảm 20% trở lên so với quý 4/2019 hoặc doanh thu quý liền kề trước thời điểm xét hưởng giảm 20% trở lên so với cùng kỳ năm 2019.

Thứ ba là không có nợ xấu tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại thời điểm ngày 31/12/2019.

Vốn vay được khách hàng sử dụng để trả lương ngừng việc cho người lao động bị ngừng việc do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Mức cho vay tối đa 11 tháng của một khách hàng bằng 50% mức lương tối thiểu vùng nhân với số người lao động bị ngừng việc. Mỗi khách hàng được vay vốn không quá 3 tháng trong khoảng thời gian từ ngày 1/4/2020 đến hết ngày 31/12/2020.

Lãi suất cho vay bằng 0%/năm. Lãi suất nợ quá hạn là 12%/năm. Thời hạn cho vay do NHCSXH nơi cho vay và khách hàng thỏa thuận nhưng không quá 12 tháng, kể từ ngày giải ngân món vay đầu tiên.

Đặc biệt, NHCSXH cho biết, khách hàng không phải thực hiện bảo đảm tiền vay, NHCSXH cho vay trực tiếp đến khách hàng.

Về phương thức phê duyệt cho vay và giải ngân, chậm nhất ngày 5 hằng tháng, khách hàng gửi hồ sơ vay vốn đến NHCSXH nơi cho vay. Trong 5 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận đầy đủ hồ sơ vay vốn, NHCSXH phê duyệt cho vay và thông báo kết quả phê duyệt cho khách hàng. Trường hợp không đủ điều kiện phê duyệt cho vay, NHCSXH thông báo cho khách hàng nêu rõ lý do từ chối.

Căn cứ Hợp đồng tín dụng/Phụ lục hợp đồng tín dụng đã ký, NHCSXH nơi cho vay giải ngân cho khách hàng bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản của khách hàng.

Trường hợp khách hàng đề nghị vay vốn để trả lương ngừng việc cho các tháng trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 10 năm 2020 trong cùng một lần, NHCSXH nơi cho vay căn cứ hồ sơ vay vốn của khách hàng để phê duyệt, ký Hợp đồng tín dụng và thực hiện giải ngân 1 lần. Việc giải ngân của NHCSXH được thực hiện đến hết ngày 31/1/2021.

Trước đó, tại Quyết định 32/2020/QĐ-TTg ngày 19/10/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định sửa khoản 1,2 Điều 13 điều kiện vay vốn cho người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc đối với người lao động.

Với các điều kiện cũ, doanh nghiệp đều "than" khó, nên Ngân hàng Nhà nước cho biết chưa có doanh nghiệp nào vay vốn tại NHCSXH để trả lương ngừng việc cho người lao động.

Hương Dịu