3 đại lý làm thủ tục hải quan mới được công nhận

09:28 | 10/09/2021

(HQ Online) - Tổng cục Hải quan vừa ban hành các quyết định công nhận mới 3 đại lý làm thủ tục hải quan, địa chỉ tại Hà Nội, Hải Phòng, Lạng Sơn.

Thu hồi 4 mã số nhân viên, tạm dừng 3 đại lý làm thủ tục hải quan tại Bà Rịa-Vũng Tàu
Thu hồi 4 mã số nhân viên, tạm dừng 2 đại lý làm thủ tục hải quan tại Thanh Hóa
Công nhận mới hai đại lý hải quan tại Quảng Ninh và Hải Phòng

Cụ thể, Tổng cục Hải quan công nhận các công ty: Công ty Cổ phần Hệ thống Á Châu, địa chỉ tại Hà Nội; Công ty Cổ phần Liên Việt Logistics, địa chỉ tại Hải Phòng và Công ty TNHH Thuận An 168, địa chỉ tại Lạng Sơn đủ điều kiện hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan.

Theo quyết định của Tổng cục Hải quan, các công ty có trách nhiệm thực hiện đúng quy định của Luật Hải quan, Thông tư 12/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định chi tiết thủ tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan; được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 22/2019/TT-BTC.

N.Linh