3 Cục Hải quan nhận thêm chỉ tiêu thu NSNN

09:54 | 25/04/2019

(HQ Online) - Tổng cục Hải quan vừa có công văn giao bổ sung thêm chỉ tiêu thu NSNN năm 2019 cho 3 Cục Hải quan là Bình Định, An Giang và Tây Ninh. 

3 cuc hai quan nhan them chi tieu thu nsnn Hải quan Khánh Hòa: Nhận bổ sung 1.800 tỷ đồng vào chỉ tiêu thu NSNN
3 cuc hai quan nhan them chi tieu thu nsnn Đảng ủy Tổng cục Hải quan ra Nghị quyết về thu NSNN năm 2019
3 cuc hai quan nhan them chi tieu thu nsnn Thời điểm sát nút, 3 cục hải quan nhận thêm chỉ tiêu thu NSNN
3 cuc hai quan nhan them chi tieu thu nsnn
CBCC Hải quan An Giang làm thủ tục cho DN XNK.

Cụ thể, Cục Hải quan Bình Định được giao bổ sung chỉ tiêu thu là 389 tỷ đồng, trước đó tại Chỉ thị 723/CT-TCHQ, Tổng cục Hải quan giao chỉ tiêu thu NSNN cho Cục Hải quan Bình Định là 711 tỷ đồng. Với sự điều chỉnh giao bổ sung này, tổng chỉ tiêu thu NSNN mà Cục Hải quan Bình Định phải đạt là 1.100 tỷ đồng.

Cục Hải quan An Giang được giao bổ sung chỉ tiêu thu là 80 tỷ đồng, trước đó tại Chỉ thị 723/CT-TCHQ, Tổng cục Hải quan giao chỉ tiêu thu NSNN cho Cục Hải quan Bình Định là 190 tỷ đồng. Theo đó, tổng chỉ tiêu thu NSNN mà Cục Hải quan An Giang phải đạt là 270 tỷ đồng.

Cục Hải quan Tây Ninh được giao bổ sung chỉ tiêu thu là 320 tỷ đồng, trước đó tại Chỉ thị 723/CT-TCHQ, Tổng cục Hải quan giao chỉ tiêu thu NSNN cho đơn vị này là 730 tỷ đồng. Với sự điều chỉnh giao bổ sung này, tổng chỉ tiêu thu NSNN mà Cục Hải quan Tây Ninh phải đạt là 1.050 tỷ đồng.

Được biết, đến thời điểm hiện nay, 3 đơn vị trên đều đạt số thu cao so với chỉ tiêu được giao, Cục Hải quan Bình định đạt 84,73% chỉ tiêu thu NSNN, Cục Hải quan An Giang đạt 89,99% chỉ tiêu và Cục Hải quan Tây Ninh đạt 114,86% chỉ tiêu được giao.

Nguyên nhân khiến số thu của của 3 đơn vị này tăng cao trong những tháng đầu năm 2019 là do có một số dự án điện mặt trời đã nhập khẩu trang thiết bị máy móc phục vụ cho các dự án và làm thủ tục hải quan qua các chi cục thuộc các đơn vị trên.

Việc giao tăng chỉ tiêu thu cho một số cục hải quan tỉnh, thành phố là việc điều chỉnh, quản lý công tác quản lý thu của ngành Hải quan trong thời gian gần đây. Bên cạnh việc giao tăng chỉ tiêu, Tổng cục Hải quan cũng yêu cầu các cục hải quan tỉnh, thành phố phải theo dõi, bám sát nguồn thu để giao chỉ tiêu cho đơn vị hải quan sát thực tế, đồng thời có sự điều chỉnh phù hợp với tình hình thu. Đồng thời thực hiện triệt để các giải pháp trong công tác thu hồi và xử lý nợ thuế.

Năm 2019, công tác thu NSNN của ngành Hải quan vẫn tiếp tục chịu tác động giảm thuế suất từ các hiệp định FTAs, đặc biệt trong đó có Hiệp định CPTTP có hiệu lực từ ngày 15/1/2019 sẽ tác động lớn đến số thu ngân sách của ngành Hải quan. Vì vậy, bên cạnh việc sẽ điều chỉnh giao tăng chỉ tiêu thu cho một số cục hải quan tỉnh, thành phố để đạt được chỉ tiêu thu ngân sách cả năm, Tổng cục Hải quan cũng luôn yêu cầu các cục hải quan tỉnh, thành phố tập trung vào giải pháp tạo thuận lợi và chống thất thu NSNN.

Thu Trang