2 tháng giải ngân 2.531 tỷ đồng vốn ODA, vốn vay ưu đãi

16:34 | 12/03/2019

(HQ Online) - Theo Cục Quản lý nợ và tài chính đối ngoại, Bộ Tài chính, trong 2 tháng đầu năm 2019, đã có 120,55 triệu USD nguồn vốn ODA, ưu đãi, tương đương 2.531 tỷ đồng được giải ngân.

2 thang giai ngan 2531 ty dong von oda von vay uu dai Cập nhật khung điều kiện vay ODA, vay ưu đãi của 6 ngân hàng phát triển
2 thang giai ngan 2531 ty dong von oda von vay uu dai Thủ tướng chỉ thị về quản lý và sử dụng nguồn vốn vay nước ngoài
2 thang giai ngan 2531 ty dong von oda von vay uu dai Bộ Tài chính chủ trì đánh giá tác động trước khi vay ODA
2 thang giai ngan 2531 ty dong von oda von vay uu dai
Ảnh minh họa. Nguồn: internet.

Báo cáo của đơn vị này cũng cho biết, 2 tháng qua, Chính phủ chưa ký thêm Hiệp định vay vốn ưu đãi nào. Trong khi đó, con số trả nợ của Chính phủ trong tháng 2/2019 là 13.693 tỷ đồng. Cụ thể, trả nợ trong nước là 12.945 tỷ đồng, trả nợ nước ngoài khoảng 750 tỷ đồng.

Lũy kế trả nợ 2 tháng đầu năm của Chính phủ là 60.360 tỷ đồng, trong đó trả nợ gốc là 36.667 tỷ đồng, trả lãi là 23.693 tỷ đồng.

Tính đến hết tháng 2/2019, Chính phủ không thực hiện cấp mới bảo lãnh chính phủ cho các dự án vay vốn trong nước. Các dự án được bảo lãnh không thực hiện rút vốn trong tháng 2, nghĩa vụ trả nợ gốc và lãi các khoản vay được Chính phủ bảo lãnh trong tháng là 147 tỷ đồng. Chính phủ cũng không cấp bảo lãnh cho dự án vay vốn nước ngoài.

Về nợ của chính quyền địa phương, trong tháng 2 không phát sinh tạm ứng và hoàn ứng cho ngân quỹ kho bạc cho ngân sách địa phương. Số dư tạm ứng ngân quỹ nhà nước cho địa phương tính đến ngày 21/2/2019 là 2.622 tỷ đồng. Bên cạnh đó, các địa phương chưa thực hiện phát hành trái phiếu chính quyền địa phương.

H.Vân