Yêu cầu doanh nghiệp thẩm định giá chấn chỉnh sai phạm

19:53 | 14/01/2018

(HQ Online)- Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính vừa có văn bản nhắc nhở các doanh nghiệp (DN) thẩm định giá thực hiện đúng các quy định pháp luật về thẩm định giá.  

yeu cau doanh nghiep tham dinh gia chan chinh sai pham

Ảnh minh họa. Ảnh Hồng Vân.

Theo Cục Quản lý giá, trong năm 2017, Bộ Tài chính đã tiến hành kiểm tra 37 DN thẩm định giá. Theo báo cáo, về cơ bản các DN thẩm định giá đều có ý thức tuân thủ quy định của pháp luật về thẩm định giá và hệ thống tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam. 

Tuy nhiên, qua kiểm tra vẫn còn một số DN chưa thực hiện đúng quy định. Đó là việc chậm thực hiện báo cáo với Bộ Tài chính (Cục Quản lý giá) khi có sự thay đổi về người đại diện theo pháp luật, thẩm định viên về giá hành nghề tại DN; một số DN không mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp, đồng thời chưa trích lập quỹ dự phòng rủi ro nghề nghiệp. Với vi phạm này, Bộ Tài chính đã  điểm tên Công ty CP Thẩm định giá APC Việt Nam.

Một số doanh nghiệp cũng không mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp, đồng thời chưa thực hiện lập quỹ dự phòng rủi ro nghề nghiệp theo quy định.

Ngoài ra, một số DN vi phạm về lưu trữ hợp đồng thẩm định giá, hồ sơ thẩm định giá, chứng thư và báo cáo kết quả thẩm định giá, quy trình thẩm định giá…

Bộ Tài chính đã yêu cầu các DN chấn chỉnh những tồn tại nêu trên và thực hiện đúng quy định của pháp luật về thẩm định giá.

Được biết, từ đầu năm 2017 đến nay, Bộ Tài chính đã cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá cho 31 DN và cấp lại đối với 74 DN, đồng thời ban hành quyết định đình chỉ hoạt động kinh doanh dịch vụ thẩm định giá đối với 4 DN và quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá đối với 11 DN do không đảm bảo điều kiện hoạt động.

Thùy Linh