Xuất nhập khẩu của doanh nghiệp FDI tăng thêm 25 tỷ USD

07:43 | 21/04/2021

(HQ Online) - Doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) chiếm tới 70,6% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước.

Hơn 260.000 container xuất nhập khẩu qua cảng Tân Vũ, Hải Phòng
Xuất nhập khẩu với các thị trường châu Á đạt gần 100 tỷ USD
Xuất nhập khẩu quý 1 tăng hơn 31 tỷ USD
Xuất nhập khẩu của doanh nghiệp FDI tăng thêm 25 tỷ USD
Tương quan kim ngạch giữa doanh nghiệp FDI và trong nước, đơn vị "tỷ USD". Biểu đồ: T.Bình.

Tổng cục Hải quan ghi nhận tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của doanh nghiệp FDI trong tháng đạt 40,12 tỷ USD, trong tháng 3/2021, tăng 36,7% so với tháng trước.

Qua đó, đưa kim ngạch xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp FDI trong quý 1 đạt 108,67 tỷ USD, tăng 29,9%, tương ứng tăng 24,98 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2020.

Trong đó, xuất khẩu hàng hóa của khối doanh nghiệp FDI trong tháng này đạt 21,93 tỷ USD, tăng 42,1% so với tháng trước, đưa kim ngạch cả quý lên 58,95 tỷ USD, tăng 29,7% so với cùng kỳ năm trước.

Ở chiều ngược lại, kim ngạch nhập khẩu của khối doanh nghiệp FDI trong tháng 3 đạt 18,18 tỷ USD, tăng 30,7% so với tháng trước và kim ngạch cả quý 1 đạt 49,72 tỷ USD, tăng 30,1% so với cùng kỳ năm 2020.

Tính toán của Tổng cục Hải quan cho thấy cán cân thương mại hàng hóa của khối doanh nghiệp FDI trong tháng 3 có mức thặng dư trị giá 3,75 tỷ USD, đưa thặng dư thương mại cả quý lên con số 9,23 tỷ USD.

Đáng chú ý, doanh nghiệp FDI chiếm tới 70,6% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước (108,67 tỷ USD/154,01 tỷ USD).

Đặc biệt, doanh nghiệp FDI cũng chiếm tới 80,6% kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước (24,98 tỷ USD/31 tỷ USD).

Thái Bình