Xử lý các quy định gây khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, lưu thông hàng hóa

19:46 | 21/12/2021

(HQ Online) - Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã có ý kiến chỉ đạo xử lý các quy định gây khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, lưu thông hàng hóa.

Chính phủ yêu cầu không để ách tắc lưu thông, cản trở quá trình khôi phục kinh doanh.
Thủ tướng Chính phủ chỉ thị thúc đẩy sản xuất, lưu thông, xuất khẩu nông sản
Hàng hóa không thuộc diện cấm, phải tạo điều kiện trong lưu thông
Xử lý các quy định gây khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, lưu thông hàng hóa.
Lực lượng chức năng kiểm tra giấy đi đường của các phương tiện lưu thông tại ngã tư Bình Phước vào tháng 8/2021. Ảnh: Nguyễn Hiền

Văn phòng Chính phủ vừa có Văn bản số 9263/VPCP-KSTT thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành về xử lý các quy định gây khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, lưu thông hàng hóa.

Chỉ đạo này được đưa ra sau khi xét báo cáo của Văn phòng Chính phủ về việc địa phương ban hành các quy định trong phòng chống dịch Covid-19 gây khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, ách tắc lưu thông hàng hóa, cản trở việc đi lại của nhân dân và quá trình khôi phục hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Theo đó, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương, có trách nhiệm kiểm tra xem xét các phản ánh, kiến nghị của các doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất, kinh doanh theo Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ để kịp thời giải quyết theo thẩm quyền.

Trường hợp những khó khăn, vướng mắc, phức tạp vượt thẩm quyền, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định. Kết quả giải quyết phải được công khai trên Cổng Dịch vụ công quốc gia cho người dân, doanh nghiệp biết.

Phó Thủ tướng giao Văn phòng Chính phủ tiếp tục theo dõi, nắm bắt các thông tin liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, ách tắc lưu thông hàng hóa, cản trở việc đi lại của nhân dân trong quá trình khôi phục hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp theo Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ để kịp thời tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Nghị quyết 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19" nêu rõ, căn cứ vào các hướng dẫn của Bộ Y tế và các bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố quyết định các biện pháp hành chính phù hợp, bao gồm các quy định, hướng dẫn cụ thể về công suất, số lượng người tham gia các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, văn hóa, văn nghệ, sự kiện tập trung đông người... và có thể linh hoạt áp dụng các biện pháp bổ sung cụ thể, nhưng không trái với quy định của Trung ương, không gây ách tắc lưu thông hàng hóa, sản xuất kinh doanh và đi lại, sinh hoạt của nhân dân.

Trường hợp các quy định, hướng dẫn của Trung ương không phù hợp, khả thi thì kịp thời báo cáo cơ quan ban hành quy định, hướng dẫn. Cơ quan ban hành quy định, hướng dẫn phải có chỉ đạo ngay để tháo gỡ vướng mắc đồng thời nghiên cứu sửa đổi quy định, hướng dẫn.

Hương Dịu