Xem xét trích 2,8 nghìn tỷ đồng dự phòng ngân sách trung ương để phòng chống Covid-19

13:59 | 07/05/2020

(HQ Online) - 4 tháng qua, tổng chi ngân sách nhà nước đạt 472,1 nghìn tỷ đồng, bằng 27% dự toán, tăng 9,8% so với cùng kỳ năm 2019.

xem xe t tri ch 28 nghi n ty dong du phong ngan sach trung uong de phong chong covid 19 Thu nội địa bắt đầu đà giảm
xem xe t tri ch 28 nghi n ty dong du phong ngan sach trung uong de phong chong covid 19 Hải quan chủ động các phương án cho “thời kỳ hậu Covid-19”
xem xe t tri ch 28 nghi n ty dong du phong ngan sach trung uong de phong chong covid 19 42 địa phương phân bổ vốn Chương trình mục tiêu quốc gia chưa đúng quy định
xem xe t tri ch 28 nghi n ty dong du phong ngan sach trung uong de phong chong covid 19
Ngân sách địa phương đã tăng chi cho các hoạt động y tế, bảo đảm vệ sinh môi trường và các hoạt động hỗ trợ kiểm soát, phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh Thuỳ Linh.

Theo Bộ Tài chính, trong số chi, chi đầu tư phát triển đạt 89,3 nghìn tỷ đồng, bằng 19% dự toán, tăng 30,3%, cao hơn cùng kỳ năm trước cả về tiến độ và mức tăng trưởng.

Còn lại, chi trả nợ lãi đạt 41,2 nghìn tỷ đồng, bằng 34,9% dự toán, tăng 4%; chi thường xuyên đạt 339,1 nghìn tỷ đồng, bằng 32,1% dự toán, tăng 6,1% so với cùng kỳ năm 2019.

Các nhiệm vụ chi ngân sách trong tháng 4 và 4 tháng đầu năm được thực hiện theo dự toán và tiến độ triển khai nhiệm vụ chuyên môn của các đơn vị sử dụng ngân sách, đáp ứng các nhiệm vụ đảm bảo an sinh xã hội.

Để phòng, chống dịch Covid-19, ngân sách trung ương và ngân sách địa phương đã tăng chi cho các hoạt động y tế, bảo đảm vệ sinh môi trường và các hoạt động hỗ trợ kiểm soát, phòng, chống dịch Covid-19.

Bộ Tài chính đã phối hợp với các Bộ trình Thủ tướng Chính phủ xem xét trích dự phòng ngân sách trung ương năm 2020 bổ sung cho Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an triển khai các hoạt động phòng chống dịch Covid-19 là 2,8 nghìn tỷ đồng; hỗ trợ 8 địa phương vùng Đồng bằng sông Cửu Long phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn là 530 tỷ đồng.

Triển khai Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, Bộ Tài chính đã báo cáo Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội dành 20 nghìn tỷ đồng từ nguồn tăng thu và tiết kiệm chi của ngân sách Trung ương năm 2019 để cùng với nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2020 hỗ trợ địa phương theo quy định tại Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ.

Với mức chi nói trên, cân đối ngân sách trung ương và ngân sách các cấp địa phương được đảm bảo. Tính đến hết tháng 4/2020, Bộ Tài chính đã thực hiện phát hành gần 43,9 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ theo kế hoạch năm 2020 để chi trả nợ trái phiếu đến hạn và để nhận nợ với Bảo hiểm xã hội Việt Nam theo Nghị quyết của Quốc hội (9.090 tỷ đồng) với kỳ hạn bình quân 16,33 năm, lãi suất bình quân 3,06%/năm (bình quân năm 2019 là 4,51%/năm).

Hồng Vân