Việt Nam đầu tư ra nước ngoài hơn 570 triệu USD trong 7 tháng qua

15:34 | 29/07/2021

(HQ Online) - Trong 7 tháng qua, các nhà đầu tư Việt Nam đã đổ vốn vào 18 quốc gia, vùng lãnh thổ. Dẫn đầu là Hoa Kỳ với 3 dự án đầu tư mới và 2 dự án điều chỉnh vốn.

Công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục dẫn đầu tổng vốn đầu tư vào Việt Nam 7 tháng đầu năm
Tổng vốn đầu tư ra nước ngoài của Việt Nam đạt gần 547 triệu USD
Hà Nội: 6 tháng đầu năm, thu hút đầu tư nước ngoài đạt trên 694 triệu USD
Vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài vẫn tăng mạnh
5 tháng đầu năm: Bất chấp dịch Covid-19, tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vẫn tăng
Việt Nam đầu tư ra nước ngoài hơn 570 triệu USD trong 7 tháng qua
Hoạt động đầu tư 7 tháng đầu năm. Nguồn: Tổng cục Thống kê.

Theo Tổng cục Thống kê, trong tháng 7, dịch Covid-19 lần thứ 4 bùng phát mạnh tại nhiều tỉnh, thành phố. Nhằm kiểm soát và khống chế sự lây lan của dịch bệnh, 19 tỉnh, thành phố phía Nam đã thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg và một số địa phương khác cũng thực hiện theo Chỉ thị số 15/CT-TTg làm ảnh hưởng đến việc thực hiện các dự án đầu tư công.

Theo đó, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước tháng 7 giảm 1,7% so với tháng trước và giảm 12,4% so với cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, tính chung 7 tháng năm 2021, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước vẫn tăng 5,6% so với cùng kỳ năm trước. Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước đạt 210,8 nghìn tỷ đồng, bằng 44,3% kế hoạch năm và tăng 5,6% so với cùng kỳ năm trước.

Về đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài trong 7 tháng năm 2021, tính chung tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài (vốn cấp mới và tăng thêm) đạt 570,1 triệu USD, tăng 125,4% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, lĩnh vực hoạt động chuyên môn, khoa học công nghệ dẫn đầu với 3 lượt dự án điều chỉnh vốn, tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm là 270,8 triệu USD, chiếm 47,5% tổng vốn đầu tư. Lĩnh vực bán buôn, bán lẻ đứng thứ 2, với tổng vốn đầu tư 148,6 triệu USD, chiếm 26,1%; tiếp theo là các lĩnh vực nông, lâm nghiệp, thủy sản; hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ,...

Trong 7 tháng qua, các nhà đầu tư Việt Nam đã đổ vốn vào 18 quốc gia, vùng lãnh thổ. Dẫn đầu là Hoa Kỳ với 3 dự án đầu tư mới và 2 dự án điều chỉnh vốn, tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 302,8 triệu USD, chiếm 53,1% tổng vốn đầu tư.

Đứng thứ hai là Campuchia với tổng vốn đầu tư 89,2 triệu USD, chiếm 15,6% tổng vốn đầu tư. Tiếp theo lần lượt là Lào, Canada… với vốn đầu tư đạt 47,8 triệu USD và 32,1 triệu USD.

Tổng số dự án đầu tư nước ngoài tính đến 20/7/2021 đăng ký cấp mới giảm 37,9% so với cùng kỳ năm 2020 nhưng số vốn đăng ký tăng 7%. Vốn đăng ký cấp mới bình quân 1 dự án trong 7 tháng năm 2021 đạt 10,1 triệu USD/dự án (cùng kỳ năm 2020 đạt 5,8 triệu USD/dự án).

Xuân Thảo