Video: Phỏng vấn ông Lưu Mạnh Tưởng, Cục trưởng Cục Thuế XNK về kết quả thu NSNN 2019, định hướng 2020

15:35 | 31/12/2019

(HQ Online) - Năm 2019 là năm đầu tiên ngành Hải quan về đích sớm và có số thu cao nhất trong lịch sử - 347,991 tỷ đồng. Năm bội thu mà ngành Hải quan đạt được trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới còn nhiều thách thức, khó khăn, thuế suất NK theo cam kết Hiệp định thương mại tự do (FTA) đang trong giai đoạn cắt giảm. 

Mặc dù chịu nhiều tác động từ cơ chế, chính sách, các nền kinh tế thế giới ảnh hưởng trực tiếp đến công tác thu như thuế suất thuế NK theo các FTA trong giai đoạn cắt giảm mạnh, đặc biệt Hiệp định CPTPP, song số thu NSNN của ngành Hải quan trong năm 2019 vẫn tăng về số tuyệt đối, cao hơn mức 314.000 tỷ đồng của năm 2018 nhờ các biện pháp tái cơ cấu nguồn thu hiệu quả.

Bên cạnh những yếu tố khách quan thì không thể không kể đến nguyên nhân chủ quan là những nỗ lực của ngành Hải quan trong việc phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách năm 2019. Thực tế cho thấy, trong điều hành, phân bổ, giao chỉ tiêu thu ngân sách của ngành Hải quan năm 2019 đã có điểm mới, thể hiện sự quyết liệt song cũng rất linh hoạt.

Để cung cấp cho bạn đọc bức tranh toàn cảnh về nguyên nhân chủ quan và khách quan dẫn đến số thu của ngành Hải quan trong năm 2019 đạt con số vượt ngưỡng dự toán, hôm nay, Báo Hải quan có cuộc phỏng vấn ông Lưu Mạnh tưởng- Cục trưởng Cục Thuế XNK (Tổng cục Hải quan) về nội dung quan trọng này.

Báo Hải quan