Video: Đảng bộ cơ quan Tổng cục Hải quan đổi mới, phát huy sức mạnh đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo

14:06 | 16/07/2020

(HQ Online) - Năm 2020 là dấu mốc quan trọng của Đảng bộ cơ quan Tổng cục Hải quan, đánh dấu một nhiệm kỳ thực hiện thắng lợi toàn diện các mặt công tác, tạo tiền đề quan trọng để Đảng bộ vững tin bước vào chặng đường mới. 

Trong những ngày này toàn bộ đảng viên, công chức, viên chức, người lao động khối cơ quan Tổng cục Hải quan vui tươi phấn khởi chào đón sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng-Đại hội đảng bộ cơ quan Tổng cục Hải quan nhiệm kỳ 2020-2025.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ cơ quan Tổng cục Hải quan đã phát huy tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết mà Đại hội Đảng lần thứ X đã đề ra, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực.

Báo Hải quan