Video: Cửa khẩu Trà Lĩnh (Cao Bằng): Mở đường kết nối ASEAN-Việt Nam-Trung Quốc

09:20 | 07/09/2020

(HQ Online) - Cửa khẩu Trà Lĩnh thuộc huyện Trùng Khánh là một trong những địa bàn quan trọng nhất về giao thương hàng hóa trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Tới đây, trong định hướng phát triển kinh tế cửa khẩu của tỉnh Cao Bằng, Trà Lĩnh của Việt Nam cùng với Long Bang của Trung Quốc đang được quy hoạch thành điểm kết nối giao thương giữa ASEAN với Việt Nam và Trung Quốc.

Tới đây, trong định hướng phát triển kinh tế cửa khẩu của tỉnh Cao Bằng, Trà Lĩnh của Việt Nam cùng với Long Bang của Trung Quốc đang được quy hoạch thành điểm kết nối giao thương giữa ASEAN với Việt Nam và Trung Quốc.

Báo Hải quan