Vi phạm quy định về chào bán, phát hành chứng khoán riêng lẻ bị phạt thế nào?

10:52 | 24/07/2020

(HQ Online) - Tại dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán, hành vi vi phạm quy định về chào bán, phát hành chứng khoán riêng lẻ sẽ bị xử phạt từ 50-400 triệu đồng.  

Quy định về công bố thông tin đối với tổ chức phát hành trái phiếu doanh nghiệp
Mức phạt vi phạm tối đa trong lĩnh vực chứng khoán lên tới 3 tỷ đồng
Dự thảo Nghị định Xử phạt trong lĩnh vực hải quan: Điều chỉnh mức phạt đối với một số nhóm hành vi
0558 chung khoan
Hành vi vi phạm quy định về chào bán, phát hành chứng khoán riêng lẻ sẽ bị xử phạt từ 50-400 triệu đồng.

Phạt từ 50-400 triệu đồng

Dự thảo quy định, đối với việc vi phạm quy định về chào bán, phát hành chứng khoán riêng lẻ của công ty đại chúng, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán sẽ bị phạt tiền từ 50-70 triệu đồng đối với một trong các hành vi vi phạm như: Không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định về thông báo phát hành chứng khoán; Thực hiện mua lại trái phiếu trước hạn, hoán đổi trái phiếu khi chưa được chấp thuận hoặc thực hiện mua lại trái phiếu trước hạn, hoán đổi trái phiếu không đúng với phương án đã được chấp thuận.

Dự thảo cũng nêu rõ, cơ quan quản lý cũng sẽ xử phạt số tiền trên nếu công ty đại chúng, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán không công bố báo cáo sử dụng vốn được kiểm toán xác nhận tại Đại hội đồng cổ đông hoặc không thuyết minh chi tiết việc sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ trong báo cáo tài chính năm được kiểm toán xác nhận, trừ trường hợp chào bán, phát hành cổ phiếu để hoán đổi các khoản nợ hoặc hoán đổi cổ phần, phần vốn góp; hoặc công ty cổ phần không phải công ty đại chúng, công ty trách nhiệm hữu hạn công bố thông tin không đầy đủ, công bố thông tin hoặc báo cáo không đúng thời hạn theo quy định pháp luật về phát hành và giao dịch trái phiếu doanh nghiệp theo hình thức riêng lẻ.

Ngoài ra, mức xử phạt cao hơn từ 70- 100 triệu đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau: Thực hiện chào bán, phát hành chứng khoán riêng lẻ không đúng thời gian quy định; công ty đại chúng, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán không thực hiện mở tài khoản phong tỏa tại ngân hàng thương mại hoặc không chuyển số tiền thu được từ đợt chào bán vào tài khoản phong tỏa; công ty đại chúng, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán giải tỏa hoặc sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán trước khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có thông báo bằng văn bản về việc xác nhận kết quả chào bán...

Mức phạt tiền từ 100-150 triệu đồng đối với một trong các hành vi không sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký chào bán, phát hành chứng khoán riêng lẻ khi phát hiện thông tin không chính xác hoặc bỏ sót nội dung quan trọng theo quy định phải có trong hồ sơ hoặc khi phát sinh thông tin quan trọng liên quan đến hồ sơ đã nộp hoặc hồ sơ đã trình tổ chức, cá nhân có thẩm quyền; thực hiện chào bán, phát hành chứng khoán riêng lẻ không đúng với phương án đã đăng ký hoặc phương án đã được chấp thuận.

Ngoài ra , mức phạt này cũng sẽ áp dụng với hành vi thay đổi mục đích hoặc phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán chứng khoán riêng lẻ nhưng không thông qua Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị công ty theo quy định pháp luật hoặc thay đổi phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán chứng khoán riêng lẻ khi chưa được Đại hội đồng cổ đông công ty ủy quyền cho phép thực hiện; Quảng cáo việc chào bán, phát hành chứng khoán riêng lẻ trên phương tiện thông tin đại chúng; cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ đấu thầu, dịch vụ bảo lãnh phát hành, dịch vụ lưu ký trái phiếu phát hành riêng lẻ không đúng quy định pháp luật về phát hành và giao dịch trái phiếu doanh nghiệp theo hình thức riêng lẻ...

Đối với mức phạt tiền từ 150- 200 triệu đồng sẽ áp dụng với các hành vi vi phạm như: lập, xác nhận hồ sơ đăng ký chào bán, phát hành chứng khoán riêng lẻ có thông tin sai sự thật hoặc che giấu sự thật hoặc sai lệch nghiêm trọng; thực hiện chào bán, phát hành chứng khoán riêng lẻ khi chưa đáp ứng đủ điều kiện theo quy định pháp luật...

Mức phạt cao nhất từ 300- 400 triệu đồng đối với hành vi làm giả giấy tờ, xác nhận trên giấy tờ giả mạo chứng minh đủ điều kiện chào bán trong hồ sơ đăng ký chào bán hoặc hồ sơ phát hành chứng khoán riêng lẻ mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Nhiều biện pháp khắc phục

Dự thảo Nghị định quy định, để khắc phục hậu quả, tổ chức có hành vi vi phạm phải thu hồi chứng khoán đã chào bán, phát hành và phải hoàn trả cho nhà đầu tư tiền mua chứng khoán hoặc tiền đặt cọc (nếu có) cộng thêm tiền lãi tính theo lãi suất ghi trên trái phiếu hoặc lãi suất tiền gửi không kỳ hạn của ngân hàng. Thời hạn nhà đầu tư gửi yêu cầu là 30-60 ngày kể từ ngày quyết định áp dụng biện pháp này có hiệu lực thi hành.

Cơ quan quản lý yêu cầu các đối tượng này buộc công bố báo cáo sử dụng vốn được kiểm toán xác nhận hoặc công bố thuyết minh chi tiết việc sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Đồng thời buộc thông qua Đại hội đồng cổ đông gần nhất hoặc Hội đồng quản trị công ty theo quy định pháp luật về việc thay đổi mục đích hoặc phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Tổ chức vi phạm cũng buộc phải thực hiện phát hành theo đúng phương án đã đăng ký; buộc huỷ bỏ thông tin, cải chính thông tin; buộc khôi phục số chứng khoán chuyển nhượng trong thời gian bị hạn chế chuyển nhượng hoặc trong trường hợp pháp luật quy định không được chuyển nhượng.

Thùy Linh