VET, NHH, DTG, PPC bị phạt và truy thu thuế hơn 24,8 tỷ đồng

16:27 | 29/12/2021

(HQ Online) - Hành vi vi phạm các doanh nghiệp đều là hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp.

Thuduc House tiếp tục bị truy thu gần 100 tỷ đồng tiền thuế
Lilama 10 bị phạt và truy thu thuế hơn 400 triệu đồng
VET, NHH, DTG, PPC bị phạt và truy thu thuế hơn 24,8 tỷ đồng
PPC bị phạt và truy thu gần 16 tỷ đồng tiền thuế

Công ty CP Thuốc thú y Trung ương (VET) vừa công bố thông tin về quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế của Cục Thuế TPHCM. Theo đó, VET đã vi phạm thủ tục thuế quy định tại Luật Quản lý thuế ngày 13/6/2019, đồng thời khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp theo quy định tại Luật Quản lý thuế ngày 29/11/2006 và Luật Quản lý thuế ngày 13/6/2019.

Theo quyết định xử phạt của Cục Thuế TPHCM, VET bị phạt tiền 1,3 tỷ đồng, truy thu thuế 6,5 tỷ đồng và 1 tỷ đồng tiền chậm nộp.

Tổng cộng số tiền phạt và truy thu mà VET phải nộp lại cho cơ quan thuế là 8,8 tỷ đồng.

Qua thanh tra thế tại NHH, Cục Thuế TP Hà Nội phát hiện doanh nghiệp này đã khai sai dẫn đến thiếu số thuế phải nộp, nhưng người nộp thuế đã ghi chép kịp thời, đầy đủ các nghiệp vụ kinh tế làm phát sinh nghĩa vụ thuế trên sổ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định tại Nghị định 129/2013/NĐ-CP. Ngoài ra, công ty cũng có hành vi hạch toán vào chi phí không hợp lý, hợp lệ theo quy định tại Nghị định 218/2013/NĐ-CP.

Theo đó, NHH bị xử phạt khai sai 20% trên số thuế tăng thêm qua thanh tra, số tiền phạt là 42 triệu đồng đối với hành vi kê khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp; xử phạt 2,1 triệu đồng về hành vi ghi thiếu, ghi sai các chỉ tiêu trên tờ khai thuế, tờ khai quyết toán thuế.

Ngoài ra, NHH bị truy thu 211 triệu đồng tiền thuế GTGT, thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế nhà thầu; tiền chậm nộp là 34 triệu đồng. Như vậy, tổng số tiền mà NHH phải nộp cho cơ quan thuế là 289 triệu đồng.

Tương tự, Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại (PPC) cũng nhận được quyết định xử phạt hành chính về thuế của Cục Thuế tỉnh Hải Dương do có hành vi khai sai về thuế với số tiền phạt gần 8,3 tỷ đồng. Ngoài ra, PPC phải nộp 7,4 tỷ đồng tiền chậm nộp, nâng tổng số tiền phải nộp cho cơ quan thuế là 15,7 tỷ đồng.

Công ty CP Dược phẩm Tipharco (DTG) cũng bị Cục Thuế tỉnh Tiền Giang phạt hơn 5 triệu đồng do chưa thực hiện đúng quy định về thuế thu nhập cá nhân được quy định tại Nghị định 126/2020/NĐ-CP và phụ lục 01 ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC dẫn đến thiếu số thuế phải nộp; khai thiếu thuế thu nhập cá nhân phải nộp nhưng các nghiệp vụ kinh tế đã được phản ánh đầy đủ trên hệ thống sổ sách kế toán, hóa đơn chứng từ hợp pháp.

Ngoài số tiền phạt trên, DTG phải nôp lại 26 triệu đồng tiền thuế còn thiếu và hơn 2 triệu đồng tiền chậm nộp. Tổng cộng số tiền phạt và truy thu của DTG là 33 triệu đồng.

Nguyễn Hiền