Vận hành Hệ thống VASSCM tại kho ngoại quan của Công ty TNHH đầu tư Akira

09:15 | 08/10/2020

(HQ Online) - Từ ngày 14/10/2020 Hệ thống quản lý hải quan tự động (Hệ thống VASSCM) sẽ chính thức vận hành đối với kho ngoại quan của Công ty TNHH đầu tư Akira.

Công nhận kho ngoại quan của Công ty TNHH Đầu tư Akira
Hai mặt hàng nhập khẩu không được gửi kho ngoại quan
0819-img-6609
CBCC Cục Hải quan Hà Nội thao tác trên Hệ thống quản lý giám sát tự động. Ảnh: N.Linh

Theo Cục Hải quan Hà Nội, từ 6/10 đến 13/10 Chi cục Hải quan Vĩnh Phúc và doanh nghiệp thực hiện cấu hình hệ thống, vận hành thử nghiệm, tổ chức đào tạo nghiệp vụ và sử dụng hệ thống. Ngày 14/10 sẽ chính thức vận hành Hệ thống VASSCM đối với kho ngoại quan của Công ty TNHH đầu tư Akira.

Việc triển khai mở rộng Hệ thống VASSCM là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng của ngành nhằm tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính và tạo thuận lợi thương mại theo chủ trương chung của Chính phủ.

Trước đó, cuối tháng 9/2020, Công ty TNHH Đầu tư Akira, địa chỉ tại Vĩnh Phúc đã được Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 2336/QĐ-TCHQ công nhận kho ngoại quan.

Kho ngoại quan được công nhận của Công ty TNHH Đầu tư Akira đặt tại Cụm công nghiệp Hùng Vương, phường Phúc Thắng, TP Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Tổng diện tích kho ngoại quan đề nghị công nhận là 4.000 m2, bao gồm 3.500 m2 diện tích kho chứa hàng và 500 m2 nhà điều hành.

Mã địa điểm 01PRW01; mã đường biển, đường sông: VNNMN; mã đường sắt: VNNMNL; tên rút gọn trên hệ thống: KNQ CTY TNHH AKIRA do Chi cục Hải quan Vĩnh Phúc quản lý.

N.Linh