Vẫn còn hơn 27 nghìn tỷ đồng vốn đầu tư công chưa được phân bổ chi tiết

15:55 | 05/10/2022

(HQ Online) - Theo báo cáo của Bộ Tài chính, ước đến hết tháng 9, tổng số vốn nguồn ngân sách nhà nước năm 2022 chưa phân bổ chi tiết là hơn 27,2 nghìn tỷ đồng, chiếm 5,02% kế hoạchThủ tướng Chính phủ giao.

Vẫn còn hơn 27 nghìn tỷ đồng vốn đầu tư công chưa được phân bổ chi tiết
Vẫn còn 5/63 địa phương chưa phân bổ hết kế hoạch vốn cân đối ngân sách địa phương.

Trong đó, đối với các bộ, cơ quan trung ương, số vốn chưa phân bổ là 2.200 tỷ đồng. Còn các địa phương có số vốn chưa phân bổ là 24.9 nghìn tỷ đồng.

Bộ Tài chính cho biết, đến hết tháng 9 có 11/51 bộ và 5/63 địa phương chưa phân bổ hết kế hoạch vốn đã được Thủ tướng Chính phủ giao. Trong đó, một số bộ, cơ quan trung ương có tỷ lệ vốn chưa phân bổ khá cao (trên 50%) như: Ủy ban Dân tộc (97,59%); Liên minh Hợp tác xã Việt Nam (98,09%); Thanh tra Chính phủ (84,92%), Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (84,38%), Bộ Tư pháp (52,06%).

Hiện nay, số vốn chưa phân bổ của một số bộ, ngành, địa phương đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho phép điều chỉnh cho các bộ, ngành, địa phương khác có nhu cầu. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang trình Thủ tướng Chính phủ kế hoạch điều chỉnh này.

Có 49/63 địa phương giao kế hoạch vốn cân đối ngân sách địa phương tăng so với Thủ tướng Chính phủ giao từ nguồn thu sử dụng đất, nguồn tăng thu, nguồn xổ số kiến thiết của địa phương.

Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn 5/63 địa phương chưa phân bổ hết kế hoạch vốn cân đối ngân sách địa phương. Nguyên nhân là do một số địa phương mới giao kế hoạch đợt 1, một số dự án chưa hoàn thiện thủ tục đầu tư và nguồn bội chi sẽ được phân bổ sau.

Đối với vốn kế hoạch Chương trình mục tiêu quốc gia, theo Quyết định số 653/QĐ-TTg ngày 28/5/2022, Thủ tướng Chính phủ đã giao các bộ, cơ quan trung ương và các địa phương là cơ quan chủ quản Chương trình mục tiêu quốc gia thực hiện việc phân bổ và giao dự toán cho các đơn vị, các cấp sử dụng ngân sách trực thuộc trước ngày 1/7/2022 đảm bảo đúng quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước và các quy định có liên quan.

Đến hết tháng 9, Bộ Tài chính đã nhận được kế hoạch giao vốn cho các đơn vị trực thuộc của 52/52 địa phương (tỉnh Bạc Liêu mới có quyết định của Hội đồng nhân dân, chưa có quyết định của Ủy ban nhân dân). 46/52 địa phương đã giao hết kế hoạch vốn.

Thùy Linh