Tỷ lệ lao động thất nghiệp ở mức cao nhất trong 10 năm qua

16:24 | 10/07/2020

(HQ Online) - Trong quý II-2020, số người thất nghiệp trong độ tuổi lao động là gần 1,3 triệu người. Đây là quý có tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi của khu vực thành thị cao nhất trong vòng 10 năm qua.

Đề xuất nới lỏng tiêu chí vay gói 16.000 tỷ đồng trả lương cho người lao động
Gói 16.000 tỷ đồng hỗ trợ trả lương người lao động: Doanh nghiệp than khó
Chưa doanh nghiệp nào vay được gói 16.000 tỷ đồng để trả lương người lao động
Doanh nghiệp đối mặt khó khăn về lao động hậu Covid-19

Theo đó, lao động có việc làm ở ba khu vực kinh tế đều giảm so với quý trước và so với cùng kỳ năm trước. Lao động trong khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản là 17 triệu lao động, giảm 1,1 triệu người so với quý trước và giảm gần 1,7 triệu người so với cùng kỳ năm trước; khu vực công nghiệp và xây dựng là 16 triệu người, giảm 497,4 nghìn người so với quý trước và giảm 287,7 nghìn người so với cùng kỳ năm trước.

Tổng cục Thống kê cũng nhận định, lực lượng lao động có việc làm trong quý II giảm tương ứng so với mức giảm của lực lượng lao động, điều này cho thấy, dịch Covid-19 đã làm cho đa số người lao động mất việc phải tạm thời rời khỏi thị trường lao động trong thời gian dịch bệnh lây lan, đặc biệt là trong tháng 4 khi các biện pháp giãn cách xã hội được áp dụng nghiêm túc và triệt để.

Một số ngành có số lao động giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước như ngành công nghiệp chế biến, chế tạo (giảm 324,6 nghìn người); ngành dịch vụ lưu trú và ăn uống (giảm 156,9 nghìn người); ngành giáo dục và đào tạo (giảm 122,7 nghìn người)…

Trong quý II, số người thất nghiệp trong độ tuổi lao động là gần 1,3 triệu người, tăng 192,8 nghìn người so với quý trước và tăng 221.000 người so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi của nhóm lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật thấp và không có trình độ chuyên môn đều tăng so với quý trước.

Điều này cho thấy khi nền kinh tế gặp cú sốc, lao động có trình độ thấp hoặc không có trình độ gặp nhiều khó khăn hơn so về cơ hội việc làm so với lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật bậc trung và bậc cao.

5138 img 0222

Ảnh minh họa. Ảnh: Bùi Nụ

Theo ILO, năm nay cũng là lần đầu tiên trong 5 năm qua ghi nhận thu nhập bình quân tháng của người lao động trong quý II giảm đi so với cùng kỳ năm trước. Thu nhập bình quân tháng của người lao động là 5,2 triệu đồng, giảm 5,1% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tuy nhiên, Giám đốc ILO Việt Nam Chang - Hee Lee tin tưởng rằng Việt Nam ở vị thế tốt hơn hầu hết các nước khác để vượt qua những thách thức về kinh tế và thị trường lao động, như Việt Nam đã thành công đối với cuộc khủng hoảng về y tế cộng đồng.

Theo ông, Việt Nam sẽ cần tiếp tục kiên định với các biện pháp kích thích nền kinh tế và việc làm; hỗ trợ doanh nghiệp, việc làm và thu nhập; bảo vệ người lao động tại nơi làm việp và sử dụng đối thoại làm công cụ để Chính phủ, người lao động và người sử dụng lao động có thể tìm ra được giải pháp xử lý vấn đề.

“Bây giờ chính là lúc Chính phủ, người sử dụng lao động và người lao động cùng nhau đoàn kết để xây dựng và thực hiện những chính sách và biện pháp dựa trên bằng chứng, để giúp đất nước vượt qua cuộc khủng hoảng này và để Việt Nam trở nên tốt đẹp hơn cả giai đoạn tiền khủng hoảng,” Giám đốc ILO Việt Nam Chang - Hee Lee cho biết.

Ở cấp độ toàn cầu, báo cáo nhanh mới nhất của ILO ước tính tổng số giờ làm việc trên thế giới đã giảm 14% trong quý II năm 2020, tương đương với 400 triệu lao động toàn thời gian (giả định lao động làm việc 48 giờ một tuần).

Theo báo cáo mới nhất của Tổng cục Thống kê, thu nhập bình quân của lao động nam cao hơn lao động nữ 1,4 lần (tương ứng 6,4 triệu đồng và 4,5 triệu đồng); thu nhập bình quân của lao động ở khu vực thành thị cao hơn lao động ở khu vực nông thôn 1,5 lần (tương ứng là 7,2 triệu đồng và 4,7 triệu đồng).

Xuân Thảo