Tuyên truyền thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xe ô tô điện chạy bằng pin

10:28 | 21/03/2022

(HQ Online) - Tổng cục Hải quan yêu cầu các cục hải quan tỉnh, thành phố thực hiện tuyên truyền, phổ biến đến các tổ chức, cá nhân có liên quan về nội dung thuế tiêu thu đặc biệt tại Điều 8 Luật sửa đổi, bổ sung số 03/2022/QH15 của Quốc hội.

Miễn lệ phí trước bạ cho ô tô chạy pin trong 3 năm kể từ tháng 3/2022
Gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước

Ngày 11/1/2022 Quốc hội ban hành Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đầu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự số 03/2022/QH15 (gọi tắt là Luật sửa đổi, bổ sung số 03/2022/QH15).

2619-6-2-baohaiquan
Ảnh minh họa.

Luật sửa đổi, bổ sung số 03/2022/QH15 có hiệu lực ngày 1/3/2022. Theo đó, Điều 8 Luật sửa đổi, bổ sung số 03/2022/QH15 đã bổ sung nhóm hàng xe ô tô điện chạy bằng pin thuộc điểm g khoản 4 mục 1 Biểu Thuế tiêu thụ đặc biệt tại Điều 7 Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và các mức thuế tiêu thụ đặc biệt tương ứng.

Để triển khai thực hiện, Tổng cục Hải quan yêu cầu các cục hải quan tỉnh, thành phố thực hiện áp dụng mức thuế tiêu thụ đặc biệt theo đúng Điều 8 Luật sửa đổi, bổ sung số 03/2022/QH15 của Quốc hội kể từ ngày 1/3/2022.

Đồng thời, thực hiện tuyên truyền, phổ biến đến các tổ chức, cá nhân có liên quan về nội dung thuế tiêu thu đặc biệt tại Điều 8 Luật sửa đổi, bổ sung số 03/2022/QH15 của Quốc hội.

Ngoài ra, các cục hải quan tỉnh, thành phố cần hướng dẫn người khai hải quan chọn đúng mã TB235, TB245, TB255, TB265 để khai báo thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xe ô tô điện chạy bằng pin từ ngày 1/3/2022.

Nụ Bùi