Từ ngày 1/8, thực hiện áp dụng mức thuế bảo vệ môi trường

16:27 | 30/07/2020

(HQ Online) - Tổng cục Hải quan đề nghị cục hải quan tỉnh, thành phố thực hiện áp dụng mức thuế bảo vệ môi trường theo đúng Nghị quyết số 979/2020/UBTVQH14 ngày 27/7/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội kể từ ngày 1/8/2020.

Trình Chính phủ giảm 30% thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay
Đã có phương án giảm thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay

Ngày 27/7/2020 Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 979/2020/UBTVQH14 sửa đổi, bổ sung tiểu mục 2 mục I Biểu thuế bảo vệ môi trường quy định tại Khoản 1, Điều 1 Nghị quyết số 579/2018/UBTVQH14 ngày 26/9/2018.

tu ngay 18 thuc hien ap dung muc thue bao ve moi truong
Ảnh minh họa. Nguồn: internet.

Theo đó, mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay là 2.100 đồng/lít được áp dụng từ ngày 1/8/2020 đến hết ngày 31/12/2020. Mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay là 3.000 đồng/ lít được áp dụng từ ngày 1/1/2021.

Để triển khai thực hiện, Tổng cục Hải quan đề nghị cục hải quan tỉnh, thành phố thực hiện tuyên truyền, phổ biến đến các tổ chức, cá nhân có liên quan về nội dung Nghị quyết số 979/2020/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Nụ Bùi