Truy hoàn và phạt 22,4 tỷ đồng qua thanh tra, kiểm tra hoàn thuế GTGT

09:45 | 06/04/2021

(HQ Online) - Công tác thanh tra, kiểm tra của ngành Thuế được tiến hành không chỉ đối với doanh nghiệp, người nộp thuế mà còn ở chính trong nội ngành.

Hơn 800 tỷ đồng được nộp về NSNN nhờ thanh tra, kiểm tra trong ngành Tài chính
Chuyển đổi phương thức kiểm tra theo mặt hàng để giảm tỉ lệ kiểm tra chuyên ngành
Ngành Thuế đã thực hiện 505 cuộc thanh kiểm tra sau hoàn thuế giá trị gia tăng
Ảnh: Thuỳ Linh.
Quý 1, ngành Thuế đã thực hiện kiểm tra 79.868 hồ sơ khai thuế tại cơ quan Thuế. Ảnh: Thuỳ Linh.

Kiến nghị xử lý sau thanh tra, kiểm tra thuế hơn 6,5 nghìn tỷ đồng

Báo cáo kết quả thanh tra của ngành Tài chính cho thấy, đến hết tháng 3, toàn hệ thống Thuế đã thực hiện 5.931 cuộc thanh tra, kiểm tra và kiểm tra 79.868 hồ sơ khai thuế tại cơ quan Thuế.

Theo Tổng cục Thuế, trong quý 1/2021, hệ thống Thuế tiếp tục rà soát, triển khai thanh tra, kiểm tra các đơn vị dở dang thuộc kế hoạch năm 2020 và bố trí lực lượng để triển khai thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra thuế năm 2021.

Theo đó, Tổng cục Thuế đã yêu cầu các đơn vị tập trung công tác thanh tra, kiểm tra thuế nhằm chống thất thu ngân sách nhà nước, chống chuyển giá; tích cực triển khai các ứng dụng kiểm tra hồ sơ kê khai thuế, áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý thuế để nhận diện, thanh tra, kiểm tra đối với các cơ sở kinh doanh có dấu hiệu rủi ro cao, các doanh nghiệp có khả năng có số thu điều tiết ngân sách Trung ương lớn;

Tăng cường thanh tra, kiểm tra sau hoàn thuế; chú trọng thanh tra các doanh nghiệp có giao dịch liên kết, có dấu hiệu chuyển giá; đồng thời tăng cường phối kết hợp với các cơ quan chức năng trong chống các hành vi trốn thuế, gian lận thuế, tội phạm về thuế.

Báo cáo kết quả thanh tra của ngành Tài chính cho thấy, đến hết tháng 3, toàn hệ thống Thuế đã thực hiện 5.931 cuộc thanh tra, kiểm tra và kiểm tra 79.868 hồ sơ khai thuế tại cơ quan Thuế.

Số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra là 6.581 tỷ đồng. Trong đó: tiền truy thu, truy hoàn là 951,7 tỷ đồng; xử phạt là 344,7 tỷ đồng; giảm lỗ là 5.095 tỷ đồng; giảm khấu trừ là 189,4 tỷ đồng.

Từ đó số thuế đã nộp ngân sách nhà nước là 622,5 tỷ đồng. Trong đó, ngành Thuế đã thực hiện thanh tra, kiểm tra tại 18 doanh nghiệp có hoạt động giao dịch liên kết; truy thu, truy hoàn và phạt 49,8 tỷ đồng; giảm lỗ 640,7 tỷ đồng; giảm khấu trừ 1,4 tỷ đồng và điều chỉnh tăng thu nhập chịu thuế 236,8 tỷ đồng.

Đáng chú ý, trong thanh tra, kiểm tra xác định lại giá thị trường đối với giao dịch liên kết đã truy thu 24,2 tỷ đồng, giảm lỗ 617,8 tỷ đồng, điều chỉnh tăng thu nhập chịu thuế 184,2 tỷ đồng.

Quý 1, ngành Thuế cũng đã thanh tra, kiểm tra sau hoàn thuế giá trị gia tăng 844 cuộc, tương ứng với tổng số tiền hoàn là 10.175 tỷ đồng. Tổng số tiền truy hoàn và phạt là 22,4 tỷ đồng.

Thực hiện 51 cuộc kiểm tra nội bộ

Một công tác trọng tâm trong hoạt động của ngành Thuế quý 1 là kiểm tra nội bộ. Ngay từ đầu năm, hệ thống Thuế đã triển khai theo kế hoạch kiểm tra nội bộ đã được phê duyệt.

Các cuộc kiểm tra nội bộ tập trung vào các nội dung như: chấp hành các quy định của pháp luật về thanh tra, kiểm tra thuế; về hoàn thuế giá trị gia tăng; công tác quản lý nợ thuế; việc thực hiện kiến nghị và xử lý kết quả kiểm tra nội bộ trước đây (hoặc kết luận, kiến nghị của các cơ quan có thẩm quyền khác); việc thực thi công vụ của công chức thuế; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng...

Thống kê cho thấy, chỉ trong 3 tháng đầu năm, toàn hệ thống Thuế đã thực hiện 51 cuộc kiểm tra theo kế hoạch tại 81 đơn vị.

Qua công tác kiểm tra nội bộ đã phát hiện một số hành vi vi phạm của cán bộ công chức để kịp thời chấn chỉnh và xử lý nghiêm theo quy định; qua đó rút kinh nghiệm và xây dựng các biện pháp khắc phục, tăng cường công tác quản lý thuế trong toàn hệ thống để thực hiện tốt hơn chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực thuế.

Thùy Linh