Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội có những sai phạm nào?

21:01 | 25/07/2020

(HQ Online) - Sau khi thanh tra công tác tuyển sinh, đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ của Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, Bộ GD&ĐT đã phát hiện ra hàng loạt sai phạm của trường này trong nhiều năm qua.

Nhiều thách thức trong đào tạo giáo dục nghề nghiệp
Không được đào tạo cao đẳng, nhiều trường đại học lo
Nhanh chóng mở rộng đào tạo ngoài ngành

Theo thông báo kết luật thanh tra của Bộ GD&ĐT, trong quá trình tuyển sinh, đào tạo những năm 2017, 2018 và 2019, Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội đã để xảy ra nhiều sai phạm.

4748 dai hoc kinh doanh imss jfoq
Bộ GD&ĐT công bố nhiều sai phạm tại ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội.

Cụ thể, năm 2017, trường tuyển sinh trình độ thạc sỹ vượt chỉ tiêu được thông báo. Trong đó, khối ngành III (Kinh doanh và Quản lý, Pháp luật) vượt 79% chỉ tiêu; khối ngành V (Toán và Thống kê, Máy tính và Công nghệ Thông tin, Công nghệ Kỹ thuật, Kỹ thuật, Sản xuất và Chế biến, Kiến trúc và Xây dựng, Nông lâm và Thủy sản, Thú y) vượt 35% chỉ tiêu.

Năm 2018, nhà trường tiếp tục tuyển sinh vượt so với chỉ tiêu tự xác định ở các ngành Tài chính- Ngân hàng (vượt 36%), Quản lý Kinh tế (vượt 96,6%), Quản lý công (vượt 98%).

Năm 2019, Trường xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ thạc sỹ 9/10 ngành, chuyên ngành vượt năng lực đào tạo theo quy định của Bộ GD&ĐT, trong đó, ngành Quản lý công vượt chỉ tiêu 236%.

Đối với tuyển sinh trình độ đại học chính quy, năm 2018, trường vượt 30,7% và năm 2019 vượt 46,3% so với chỉ tiêu trường tự xác định.

Bên cạnh đó, năm 2017, Trường không được thông báo chỉ tiêu văn bằng 2 khối ngành VII nhưng vẫn tuyển sinh và đào tạo 138 sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh thuộc khối ngành này. Đến năm 2018, trường tiếp tục tuyển thêm 342 sinh viên dù không được thông báo chỉ tiêu.

Đặc biệt, trong hồ sơ dự tuyển nghiên cứu sinh năm 2017 của một số nghiên cứu sinh còn có dấu hiệu không phải là hồ sơ dự tuyển năm 2017.

Thanh tra Bộ GD&ĐT cũng chỉ rõ trong công tác quản lý đào tạo, Trường chưa làm đúng khi giao cho Trung tâm Tin học quản lý kết quả học tập toàn khóa của sinh viên mà không có đơn vị kiểm soát. Việc phân quyền chỉnh sửa điểm thi và quản lý điểm trên hệ thống cũng còn chưa rõ ràng.

Trường tổ chức đào tạo một số học phần trình độ thạc sỹ của 19 lớp ngoài trụ sở chính của trường khi chưa được phép của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền theo quy định của Bộ GD&ĐT, vi phạm quy định của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục.

Về điều kiện đảm bảo chất lượng, theo kết luận thanh tra, có 10 ngành trình độ đại học và 3 ngành trình độ tiến sỹ của Trường không đảm bảo điều kiện duy trì ngành theo quy định của Bộ G&-ĐT.

"Chương trình đào tạo trình độ thạc sỹ với học viên khóa 2017-2019 không đảm bảo khối lượng kiến thức tối thiểu theo quy định. Với chương trình đào tạo trình độ tiến sỹ, Trường đã ban hành theo quyết định năm 2016 chưa đầy đủ khối lượng tín chỉ tối thiểu theo quy định của Bộ", kết luận nêu rõ.

Kết luận của Bộ GD&ĐT cũng chỉ rõ Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội chưa thực hiện kiểm định và đánh giá ngoài đối với trường và các chương trình đào tạo của Trường.

D.Ngân