Trọng tâm chiến lược phát triển

10:29 | 21/03/2021

(HQ Online) - Các doanh nghiệp tư nhân cần được cơ quan quản lý xác định trọng tâm chiến lược phát triển trong những năm tới cùng với việc nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh.

Hợp tác Hải quan đi vào thực chất
Định hình chiến lược kinh tế Việt Nam trong bối cảnh mới
“Mổ xẻ”chiến lược phát triển năng lượng mới
Trọng tâm chiến lược phát triển
Ảnh minh họa: ST

Thực tế, bài toán về hỗ trợ và phát triển cho doanh nghiệp tư nhân không hề mới, đã được Nhà nước đưa ra từ cách đây nhiều năm và đã có lời giải, nhưng việc thực hiện lời giải đó như thế nào cho hiệu quả lại là câu chuyện còn rất gian nan.

Theo kết quả tại báo cáo Chỉ số đánh giá chi phí tuân thủ thủ tục hành chính năm 2020 (APCI 2020) vừa được Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ công bố, trong một số lĩnh vực, một số thủ tục, doanh nghiệp còn tốn nhiều thời gian, thậm chí vẫn phải chi trả chi phí không chính thức để hoàn thành các thủ tục. Trong khi việc cải cách thủ tục hành chính hỗ trợ doanh nghiệp luôn được Chính phủ thúc giục các cơ quan thực hiện.

Ngoài ra, không ít doanh nghiệp tư nhân còn gặp tình trạng phân biệt đối xử, gây khó khăn trong hoạt động kinh doanh. Có doanh nghiệp đã chia sẻ, khi địa phương có thông tin quy hoạch hay dự án kinh tế quan trọng, thường sẽ “phím” trước cho doanh nghiệp nhà nước hoặc doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) chuẩn bị để nhanh chân hơn nhận lấy cơ hội trước khối doanh nghiệp tư nhân trong nước. Hoặc ngay với việc vay vốn, ngân hàng vẫn luôn dành ưu đãi về lãi suất và hạn mức cho vay với các doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp nhà nước...

Điều này cho thấy, các cơ quan quản lý cần đưa ra một “luật chơi” được xác định rõ ràng, minh bạch cho các doanh nghiệp tư nhân. Cùng với đó, hệ thống phân bổ nguồn lực của Nhà nước cần được cải cách mạnh mẽ để tạo sự đồng đều cho sự phát triển của mọi thành phần kinh tế. Tất nhiên, thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân không thể tách rời khỏi các chính sách tái cấu trúc khu vực doanh nghiệp nhà nước và thu hút chọn lọc các doanh nghiệp FDI. Nên vấn đề cần quan tâm là làm sao để vừa tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, vừa tạo dư địa cho phát triển kinh tế tư nhân trong thời gian tới.

Bình Nam