Triển khai gói vay 7.500 tỷ đồng trả lương người lao động bị ảnh hưởng Covid-19

16:21 | 22/07/2021

(HQ Online) - Ngân hàng Nhà nước vừa có thông tư hướng dẫn triển khai gói tái cấp vốn 7.500 tỷ đồng cho Ngân hàng Chính sách xã hội để người sử dụng lao động được vay vốn trả lương ngừng việc người lao động.

Vĩnh Phúc triển khai chính sách hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do dịch Covid-19
Gấp rút triển khai nhanh gói hỗ trợ 26.000 tỷ đồng trên toàn quốc
Infographics: Thủ tục và đối tượng được nhận tiền từ gói hỗ trợ 26.000 tỷ đồng
Triển khai gói vay 7.500 tỷ đồng trả lương người lao động bị ảnh hưởng Covid-19
Ảnh minh họa: Internet

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành Thông tư số 10/2021/TT-NHNN quy định về tái cấp vốn đối với Ngân hàng Chính sách xã hội theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Theo đó, tổng số tiền tái cấp vốn tối đa là 7.500 tỷ đồng. Lãi suất tái cấp vốn và tái cấp vốn quá hạn là 0%/năm.

Thời hạn tái cấp vốn là 364 ngày, tính từ ngày tiếp theo liền kề ngày Ngân hàng Nhà nước giải ngân tái cấp vốn đối với Ngân hàng Chính sách xã hội.

Thời hạn giải ngân tái cấp vốn từ ngày ký khế ước nhận nợ đầu tiên đến hết ngày 31/3/2022 hoặc đến khi giải ngân hết 7.500 tỷ đồng tùy theo điều kiện nào đến trước.

Khi khoản vay tái cấp vốn đến hạn, Ngân hàng Chính sách xã hội phải trả hết nợ gốc vay tái cấp vốn cho Ngân hàng Nhà nước từ tiền trả nợ của người sử dụng lao động vay theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg.

Trường hợp đến hết ngày 5/4/2022, Ngân hàng Chính sách xã hội không giải ngân hết số tiền đã nhận giải ngân quy định thì trước ngày 15/4/2022, Ngân hàng Chính sách xã hội phải trả Ngân hàng Nhà nước số tiền không giải ngân hết theo thứ tự từ khế ước nhận nợ còn dư nợ được ký sớm nhất.

Theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg, người sử dụng lao động được vay vốn trả lương ngừng việc khi đủ các điều kiện sau có người lao động làm việc theo hợp đồng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đến tháng liền kề trước thời điểm người lao động ngừng việc, phải ngừng việc từ 15 ngày liên tục trở lên theo quy định trong thời gian từ ngày 1/5/2021 đến hết ngày 31/3/2022; không có nợ xấu tại tổ chức tín dụng…

Vay vốn trả lương ngừng việc mức tối đa bằng mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động trả lương ngừng việc thực tế tối đa 3 tháng, thời hạn vay vốn dưới 12 tháng. Vay vốn trả lương cho người lao động khi phục hồi sản xuất, mức cho vay tối đa bằng lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng, thời gian hưởng chính sách tối đa 3 tháng, thời gian vay vốn dưới 12 tháng.

Hương Dịu