Trao 57 giải "Hóa đơn may mắn" dành cho hóa đơn điện tử

08:44 | 20/10/2022

(HQ Online) - Theo thông tin từ Tổng cục Thuế, hiện đã có 3 cục thuế triển khai thành công Chương trình "Hóa đơn may mắn" và đã trao 57 giải với tổng số tiền trao giải là 90 triệu đồng.

Cục Thuế tỉnh Thái Bình triển khai Chương trình “Hóa đơn may mắn” với tổng số 21 giải.
Cục Thuế tỉnh Thái Bình triển khai Chương trình “Hóa đơn may mắn” với tổng số 21 giải. Ảnh: TCT.

Căn cứ Luật Quản lý thuế, Tổng cục Thuế đã nghiên cứu xây dựng đề án về triển khai chương trình “Hóa đơn may mắn” dành cho hóa đơn điện tử với mục tiêu khuyến khích người tiêu dùng lấy hóa đơn khi mua hàng cũng như tạo lập thói quen tiêu dùng văn minh, mua bán hàng hóa phải có hóa đơn, chứng từ… qua đó bảo vệ tối đa quyền lợi người tiêu dùng.

Chương trình “Hóa đơn may mắn” được Tổng cục Thuế tổ chức thí điểm 2 kỳ bấm số lựa chọn các hóa đơn may mắn để trao thưởng. Cùng với đó, Tổng cục Thuế yêu cầu cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai Chương trình “Hóa đơn may mắn” tại địa phương.

Theo đó, trong ngày 18/10/2022, Cục Thuế tỉnh Thái Bình, Cục Thuế tỉnh Hà Giang và Cục Thuế tỉnh Bình Phước đã tổ chức quay thưởng lựa chọn “Hóa đơn may mắn” đối với hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế.

Việc lựa chọn “Hóa đơn may mắn” do từng cục thuế thực hiện theo nguyên tắc lựa chọn ngẫu nhiên hóa đơn của người nộp thuế do cục thuế quản lý trên hệ thống hóa đơn điện tử tập trung của ngành Thuế. “Hóa đơn may mắn” sẽ áp dụng đối với hóa đơn điện tử có mã của cơ quan Thuế, có đầy đủ thông tin định danh người mua (mã số thuế/CCCD/CMND/hộ chiếu) không bao gồm: hóa đơn đã hủy, hóa đơn điều chỉnh, hóa đơn thay thế, hóa đơn có thông tin mã số thuế người bán và người mua trùng nhau.

Mỗi hóa đơn đưa vào lựa chọn một lần duy nhất, qua đó đảm bảo việc lựa chọn hóa đơn trúng thưởng được khách quan, công khai, minh bạch, có sự giám sát chặt chẽ của Hội đồng giám sát.

Kết quả ngày đầu tiên triển khai Chương trình “Hóa đơn may mắn” tại 3 cục thuế, đã xác định được 57 giải với số tiền là 90 triệu đồng. Cụ thể, tại Thái Bình có 21 giải; tại Hà Giang có 15 giải; tại Bình Phước có tổng số 21 giải.

Tổng cục Thuế cho biết Chương trình “Hóa đơn may mắn” sẽ tiếp tục được triển khai tại các tinh, thành phố trong cả nước trong thời gian tới.

Thùy Linh

Liên kết hữu ích