Trang thiết bị y tế là mặt hàng phải kê khai giá

16:22 | 30/12/2021

(HQ Online) - Bắt đầu từ ngày 1/1/2022, trang thiết bị y tế là mặt hàng phải kê khai giá và cho phép cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền được quyền yêu cầu doanh nghiệp giải trình về các yếu tố cấu thành giá khi cần thiết.

Chính phủ ban hành quy định mới về quản lý trang thiết bị y tế
Tăng cường quản lý mua sắm trang thiết bị y tế, nâng cao hiệu quả phòng, chống dịch
Nghiêm cấm tham nhũng, lãng phí, lợi ích nhóm trong mua sắm trang thiết bị y tế
Trang thiết bị y tế là mặt hàng phải kê khai giá
Sinh phẩm xét nghiệm là mặt hàng phải kê khai giá. Ảnh internet.

Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 98/2021/NĐ-CP về quản lý trang thiết bị y tế có hiệu lực từ ngày 1/1/2022 để thay thế các nghị định, gồm: Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016, Nghị định số 169/NĐ-CP ngày 31/12/2018 và Nghị định số 03/2020/NĐ-CP ngày 1/1/2020 về quản lý trang thiết bị y tế.

Nghị định số 98/2021/NĐ-CP đã đưa trang thiết bị y tế, sinh phẩm xét nghiệm vào mặt hàng phải kê khai giá. Theo đó, nội dung kê khai giá của trang thiết bị y tế, sinh phẩm xét nghiệm, gồm: Giá vốn nhập khẩu hoặc giá vốn sản xuất, chi phí quản lý, chi phí đào tạo, bồi dưỡng, chi phí bảo hành, lợi nhuận dự kiến và giá bán cuối cùng. Nghị định cũng quy định phải công khai các thông tin về giá bán của chủ sở hữu, giá bán của từng nhà phân phối, đại lý, giá trúng thầu của trang thiết bị đó tại các cơ sở y tế của Nhà nước để tất cả các tổ chức, cá nhân đều có thể tiếp cận, tham khảo.

Về biện pháp quản lý giá trang thiết bị y tế, Nghị định quy định phải kê khai giá trang thiết bị y tế trước khi lưu hành tại Việt Nam và cập nhật khi thay đổi giá trang thiết bị y tế đã kê khai theo các quy định. Theo đó, niêm yết giá bán buôn, bán lẻ trang thiết bị y tế bằng đồng Việt Nam tại nơi giao dịch hoặc nơi bán trang thiết bị y tế của cơ sở kinh doanh trang thiết bị y tế; thông báo công khai trên bảng, trên giấy hoặc bằng các hình thức khác; công khai giá trúng thầu trang thiết bị y tế của các cơ sở y tế công lập; không được mua bán trang thiết bị y tế khi chưa có giá kê khai và không được mua bán cao hơn giá kê khai trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế tại thời điểm mua bán. Ngoài Bộ Y tế, Nghị định cũng quy định các cơ quan các cơ quan quản lý nhà nước cũng được quyền yêu cầu doanh nghiệp giải trình về các yếu tố cấu thành giá khi cần thiết.

Ông Nguyễn Minh Lợi, Vụ trưởng Vụ Công trình Trang thiết bị y tế (Bộ Y tế) thông tin, Nghị định đã bổ sung các biện pháp quản lý giá trang thiết bị y tế. Như vậy, sinh phẩm xét nghiệm sẽ xác định cụ thể, chủ thể phải chịu trách nhiệm về giá bán trang thiết bị y tế trên thị trường và phải minh bạch toàn bộ thông tin về giá; công khai các thông tin về giá bán của chủ sở hữu, giá bán của từng nhà phân phối, đại lý, giá trúng thầu của trang thiết bị đó tại các cơ sở y tế của nhà nước để tất cả các tổ chức, cá nhân đều có thể tiếp cận, tham khảo.

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên, Nghị định số 98/2021/NĐ-CP của Chính phủ đã thay đổi căn bản hoạt động cấp phép lưu hành trang thiết bị y tế theo hướng chuyển cơ chế quản lý từ tiền kiểm sang hậu kiểm; tăng cường phân cấp, chú trọng thực hiện triệt để cải cách thủ tục hành chính. Đồng thời, bổ sung các biện pháp quản lý giá trang thiết bị y tế, theo đó, trang thiết bị y tế là mặt hàng phải kê khai giá và cho phép cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền được quyền yêu cầu doanh nghiệp giải trình về các yếu tố cấu thành giá khi cần thiết.

Nghị định đã kịp thời hoàn thiện hành lang pháp lý cho việc quản lý trang thiết bị y tế, giải quyết các tồn tại, hạn chế, bất cập hiện nay, đáp ứng yêu cầu thực tiễn quản lý và yêu cầu hội nhập trong lĩnh vực trang thiết bị y tế. Nghị định này là căn cứ để các doanh nghiệp kinh doanh, sản xuất, cung ứng trang thiết bị y tế và các nhà quản lý các cấp cũng như lãnh đạo các bệnh viện, cơ sở y tế xác định rõ trách nhiệm, quyền hạn và nghĩa vụ.

Cùng với đó, Bộ Y tế yêu cầu các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, phân phối trang thiết bị y tế tuân thủ theo các nội dung được quy định trong Nghị định này nhằm góp phần cung cấp cho ngành y tế các trang thiết bị có chất lượng, đúng giá trị và sử dụng hiệu quả nhằm phục vụ công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Đỗ Hòa

Liên kết hữu ích