Trái phiếu Vingroup được chấp thuận niêm yết tại Singapore

13:38 | 14/04/2021

(HQ Online) - Sở Giao dịch chứng khoán Singapore đã chấp thuận nguyên tắc về việc đăng ký niêm yết trái phiếu của Vingroup.

Thêm 1 cổ phiếu trên sàn HoSE sắp bị hủy niêm yết bắt buộc
Chấp thuận niêm yết mới trên HoSE nhưng tạm thời giao dịch trên HNX
Trái phiếu Vingroup được chấp thuận niêm yết tại Singapore
Các thương hiệu trong "hệ sinh thái" Vingroup

Công ty CP Tập đoàn Vingroup vừa công bố thông tin về việc phát hành trái phiếu quốc tế Vingroup 2021 có quyền chọn nhận cổ phiếu với tổng trị giá 500 triệu USD. Theo đó, Vingroup đã thực hiện nộp bộ hồ sơ đăng ký niêm yết trái phiếu lên Sở giao dịch chứng khoán Singapore thông qua đại lý niêm yết là Latham & Watkins LLP vào ngày 7/4/2021 và đã nhận được chấp thuận nguyên tắc của Sở giao dịch chứng khoán Singapore về việc cho phép niêm yết trái phiếu theo thông báo của đại lý niêm yết.

Theo phương án phát hành, số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu dự kiến sẽ được sử dụng để thanh toán các khoản phí, chi phí cho việc phát hành trái phiếu; thanh toán gốc, lãi và khoản phải trả khác đến hạn của một số khoản nợ nước ngoài của Vingroup; thực hiện các dự án mà Vingroup là chủ đầu tư; tăng quy mô vốn hoạt động thông qua việc đầu tư, góp vốn vào công ty con và bổ sung vốn hoạt động kinh doanh.

Theo đó, mệnh giá mỗi trái phiếu dự kiến là 200.000 USD có kỳ hạn 5 năm với kỳ thanh toán lãi 6 tháng/lần và thanh toán gốc cuối kỳ hoặc trước hạn tùy thuộc vào thị trường và điều kiện phát hành cụ thể. Phương thức thanh toán có thể được điều chỉnh linh hoạt theo tình hình thị trường.

Nguyễn Hiền