Trách nhiệm của ngân hàng thương mại khi cung cấp thông tin người nộp thuế

10:00 | 20/03/2020

(HQ Online) - Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế đã cụ thể hoá nội dung về nhiệm vụ, quyền hạn của ngân hàng thương mại trong cung cấp thông tin, công khai thông tin của người nộp thuế.    

trach nhiem cua ngan hang thuong mai khi cung cap thong tin nguoi nop thue Làm lộ thông tin khách hàng, đơn vị cung cấp dịch vụ hóa đơn có thể bị phạt
trach nhiem cua ngan hang thuong mai khi cung cap thong tin nguoi nop thue Quyền, nghĩa vụ của ngân hàng thương mại và doanh nghiệp bán hàng hoàn thuế GTGT
trach nhiem cua ngan hang thuong mai khi cung cap thong tin nguoi nop thue Cục Thuế Hà Nội triển khai Tháng đồng hành cùng người nộp thuế từ đầu tháng 3
trach nhiem cua ngan hang thuong mai khi cung cap thong tin nguoi nop thue
Ngân hàng thương mại có trách nhiệm cung cấp các thông tin về tài khoản ngân hàng của người nộp thuế cho Tổng cục Thuế. Ảnh TL.

Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 sẽ có hiệu lực thi hành từ 1/7/2020 có quy định về trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc cung cấp thông tin người nộp thuế.

Để đảm bảo việc cung cấp thông tin và công khai thông tin của người nộp thuế phù hợp với quy định của Luật Quản lý thuế, dự thảo Nghị định quy định một chương (Chương VI) về trách nhiệm cung cấp thông tin, công khai thông tin người nộp thuế và nhiệm vụ, quyền hạn của ngân hàng thương mại.

Cụ thể, dự thảo đã quy định chi tiết về trách nhiệm cung cấp thông tin của cơ quan quản lý nhà nước; trách nhiệm cung cấp thông tin của tổ chức, cá nhân có liên quan; trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức, cá nhân trong việc cung cấp thông tin; công khai thông tin người nộp thuế; nhiệm vụ, quyền hạn của ngân hàng thương mại trong việc thực hiện thu nộp thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước.

Trong đó, dự thảo Nghị định quy định ngân hàng thương mại có trách nhiệm cung cấp các thông tin về tài khoản ngân hàng của người nộp thuế cho Tổng cục Thuế bằng phương thức điện tử (gồm tên chủ tài khoản, số hiệu tài khoản, mã số thuế, ngân hàng nơi người nộp thuế mở tài khoản, loại tài khoản (tài khoản thanh toán, tài khoản tiền gửi), ngày mở tài khoản, ngày đóng tài khoản).

Việc cung cấp lần đầu vào ngày 1/1/2021 đối với các tài khoản ngân hàng của người nộp thuế đang còn hiệu lực tính đến thời điểm 31/12/2020, cung cấp hàng tháng (chậm nhất ngày 10 hàng tháng) tài khoản đăng ký mới, thay đổi thông tin, đóng tài khoản.

Ngân hàng thương mại cũng có trách nhiệm khấu trừ, nộp thay nghĩa vụ thuế cho nhà cung cấp ở nước ngoài theo quy định của pháp luật thuế đối với từng sản phẩm hàng hóa, dịch vụ mà người mua ở Việt Nam phải trả cho nhà cung cấp ở nước ngoài tính trên từng giao dịch mà người mua ở Việt Nam thanh toán cho nhà cung cấp ở nước ngoài liên quan đến hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh dựa trên nền tảng số theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Đồng thời phải trích tiền để nộp thuế từ tài khoản của người nộp thuế, phong tỏa tài khoản của người nộp thuế bị cưỡng chế; trách nhiệm trong việc thực hiện bảo lãnh về tiền thuế cho người nộp thuế; nộp thuế thay cho người nộp thuế đối với hàng hoá nhập khẩu thuộc đối tượng miễn thuế được sử dụng làm tài sản bảo đảm để vay tiền ngân hàng khi ngân hàng thương mại bán đấu giá tài sản này và áp dụng chính sách thuế đối với hàng hóa nhập khẩu thực hiện tại thời điểm ngân hàng thương mại kê khai, nộp thuế cho cơ quan hải quan.

Bảo Minh