TPHCM tiếp thu kiến nghị của Bộ Tài chính về thu phí hạ tầng cảng biển

14:41 | 03/06/2022

(HQ Online) - UBND TPHCM ghi nhận ý kiến góp ý Bộ Tài chính, hiệp hội, doanh nghiệp và các cơ quan ban ngành, sẽ chỉ đạo các sở ngành chức năng tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết, báo cáo, trình Hội đồng nhân dân TPHCM xem xét, điều chỉnh cho phù hợp tình hình thực tiễn của thành phố.

Công chức Hải quan cửa khẩu cảng Hiệp Phước kiểm tra xe ô tô nhập khẩu. Ảnh: T.H
Công chức Hải quan cửa khẩu cảng Hiệp Phước kiểm tra xe ô tô nhập khẩu qua cảng Hiệp Phước. Ảnh: T.H

Sẽ báo cáo, trình HĐND xem xét, điều chỉnh Nghị quyết

UBND TPHCM cho biết, đã nhận được nhiều kiến nghị của các bộ ngành, các hiệp hội và doanh nghiệp,... về việc thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển.

Trong đó, phần lớn những nội dung kiến nghị liên quan đến hai vấn đề: Một là, về thời gian thu phí chưa phù hợp; hai là, mức thu phí có sự chênh lệch giữa mở tờ khai trong và ngoài TPHCM.

Liên quan đến hai nội dung kiến nghị nêu trên, ngày 20/5/2022, UBND TPHCM đã có buổi làm việc với Bộ Tài chính do Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai chủ trì. Theo đó, tại cuộc họp Bộ Tài chính đã có ý kiến chỉ đạo UBND TPHCM một số nội dung.

Trong đó, Bộ Tài chính yêu cầu, nhằm đảm bảo công bằng cho các doanh nghiệp kinh doanh hàng hóa xuất nhập khẩu trong việc sử dụng công trình, kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển trên địa bàn TPHCM, đề nghị UBND TPHCM có ý kiến đề xuất Hội đồng nhân dân Thành phố xem xét sớm điều chỉnh mức thu phí đối với hàng hóa xuất nhập khẩu mở tờ khai trong và ngoài TPHCM là như nhau.

UBND TPHCM rà soát sự phù hợp về việc thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển trên địa bàn TPHCM đối với phương tiện vận chuyển bằng đường thủy nội địa.

Tăng cường công tác tuyên truyền về thu phí sử dụng công trình, kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển trên địa bàn TPHCM đến các doanh nghiệp kinh doanh hàng hóa xuất nhập khẩu để hiểu rõ và đồng thuận hơn trong quá trình triển khai thu phí.

Liên quan đến các ý kiến chỉ đạo của Bộ Tài chính nêu trên, UBND TPHCM đã tiếp thu. Trong đó, liên quan đến đề xuất phương án sửa đổi Nghị quyết số 10/2020/NQ-HĐND, UBND TPHCM cho rằng, do Nghị quyết số 10/2020/NQ-HĐND mới bắt đầu triển khai từ 1/4/2022, cần có thời gian để đánh giá đầy đủ về hiệu quả, tác động của Nghị quyết này đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan.

UBND TPHCM ghi nhận ý kiến góp ý của các bộ ngành, hiệp hội, doanh nghiệp và các cơ quan ban ngành và sẽ chỉ đạo Sở Giao thông Vận tải, Sở Tài chính, các sở ngành chức năng tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 10/2020/NQ-HĐND và sẽ báo cáo, trình Hội đồng nhân dân Thành phố xem xét, điều chỉnh Nghị quyết này cho phù hợp tình hình thực tiễn của thành phố.

Về tăng cường công tác tuyên truyền về thu phí, UBND TPHCM đã giao Sở Giao thông Vận tải chủ trì phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền về thu phí hạ tầng cảng biển để doanh nghiệp kinh doanh hàng hóa xuất nhập khẩu hiểu rõ và đồng thuận hơn trong quá trình triển khai thu phí.

Bộ Tài chính có nhiều văn bản gửi UBND TPHCM

Trong thời gian qua, Bộ Tài chính liên tiếp có nhiều văn bản gửi UBND TPHCM có ý kiến về thu phí hạ tầng cảng biển. Gần đây nhất, ngày 5/5/2022, Bộ Tài chính đề nghị UBND TPHCM khẩn trương báo cáo HĐND TPHCM sửa đổi Nghị quyết số 10/2020/NQ-HĐND về mức thu phí hạ tầng cảng biển trên địa bàn.

Trong văn bản này, Bộ Tài chính cho biết đã nhận được công văn của UBND tỉnh Đồng Nai, Cục Hải quan Bình Dương góp ý về đến đề án thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển trên địa bàn TPHCM; Công văn của Ban Nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân (Ban IV) gửi Thủ tướng báo cáo một số bất cập, tác động đến hoạt động của doanh nghiệp từ việc thu phí sử dụng hạ tầng cảng biển tại TPHCM.

Bộ Tài chính tiếp tục đề nghị UBND TP HCM khẩn trương báo cáo HĐND thành phố sửa đổi Nghị quyết số 10/2020 về thu phí hạ tầng cảng biển trên địa bàn thành phố, tạo điều kiện cho doanh nghiệp và nền kinh tế phục hồi, phát triển; đảm bảo công bằng, công khai, minh bạch, bình đẳng quyền và nghĩa vụ, phù hợp quy định Luật Phí và lệ phí.

Trước đó, Bộ Tài chính đã có Công văn số 2681 ngày 17/3/2021, Công văn số 6665 ngày 21/6/2021, Công văn số 2784 ngày 25/3/2022 gửi UBND TPHCM. Các công văn nêu rõ việc quy định mức phí chênh lệch giữa hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu mở tờ khai tại TP HCM và mở tờ khai tại các địa phương khác gây bất bình đẳng, có sự phân biệt đối xử…

Về việc thu phí hạ tầng cảng biển trên địa bàn TP HCM, trước đó nhiều doanh nghiệp, hiệp hội và chuyên gia cho rằng về mặt lâu dài việc thu phí để tái đầu tư hạ tầng là chủ trương đúng. Tuy nhiên, trong bối cảnh hoạt động sản xuất kinh doanh của hầu hết doanh nghiệp vẫn còn nhiều khó khăn sau 2 năm ảnh hưởng của dịch Covid-19, cộng thêm chi phí sản xuất đầu vào như giá xăng dầu đang tăng cao thì nên cân nhắc, tính toán lộ trình cho phù hợp hoặc giảm tối đa mức thu có thể.

Tại bước triển khai lấy ý kiến về Đề án thu phí, các hiệp hội, cũng như các doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu, kinh doanh các kho bãi đều có ý kiến rằng TPHCM xây dựng mức thu phí như vậy sẽ dẫn đến xu hướng dịch chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu dẫn đến các nguồn thu, nhân công dịch vụ của các doanh nghiệp logistics, doanh nghiệp cảng bến trên địa bàn thành phố sẽ giảm do doanh nghiệp sẽ lựa chọn cảng biển khác xuất nhập khẩu hàng hóa để tránh tăng chi phí.

Tuy nhiên, để giải quyết tình hình giao thông trên địa bàn thành phố trong thời gian thành phố triển khai đầu tư cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới các công trình hạ tầng giao thông, thì việc xây dựng mức phí như trên là cần thiết.

Lê Thu