TPHCM tăng thu gần 2.000 tỷ đồng qua thanh tra, kiểm tra thuế

18:24 | 26/09/2022

(HQ Online) - Trong 8 tháng năm 2022, qua công tác thanh tra, kiểm tra, Cục Thuế TPHCM đã phát hiện nhiều vi phạm thuế, với số tiền xử lý thuế lên đến 10.979 tỷ đồng, gồm: 1.942 tỷ đồng số thuế tăng thu, 396 tỷ đồng giảm khấu trừ và 8.641 tỷ đồng giảm lỗ.

TP Hồ Chí Minh chống thất thu thuế từ hoạt động thương mại điện tử bước đầu có hiệu quả
Người dân làm thủ tục về nghĩa vụ thuế tại Chi cục Thuế thành phố Thủ Đức. Ảnh: T.D
Người dân làm thủ tục về nghĩa vụ thuế tại Chi cục Thuế thành phố Thủ Đức. Ảnh: T.D

Cục Thuế TPHCM cho biết, đơn vị đã thực hiện rà soát, kiểm tra 90.503 hồ sơ kê khai thuế tại cơ quan Thuế, tăng 32% so với cùng kỳ năm trước 2022. Qua đó, đơn vị yêu cầu kê khai bổ sung và ấn định 42 tỷ đồng thuế, tăng 98%; giảm lỗ 225 tỷ đồng; giảm khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT) trên 2 tỷ đồng. Trong đó, có 284 hồ sơ phải khai bổ sung, 314 hồ sơ phải ấn định thuế và 2.038 hồ sơ vi phạm bị đề xuất kiểm tra doanh nghiệp.

Song song với rà soát kiểm tra hồ sơ khai thuế, Cục Thuế TPHCM cũng thực hiện kiểm tra 8.599 lượt doanh nghiệp với số thuế truy thu, phạt và truy hoàn 1.335 tỷ đồng, tăng 10%; giảm khấu trừ thuế GTGT 319 tỷ đồng; giảm lỗ 6.208 tỷ đồng; từ chối hoàn thuế 43 tỷ đồng; thu nộp ngân sách nhà nước 761 tỷ đồng.

Như vậy, tổng cộng số thuế kê khai bổ sung và số thuế truy thu, phạt, truy hoàn qua công tác kiểm tra 8 tháng đầu năm 2022 là 1.377 tỷ đồng, tăng 11%; giảm khấu trừ thuế GTGT 321 tỷ đồng; giảm lỗ 6.433 tỷ đồng.

Đối với công tác thanh tra, trong 8 tháng năm 2022, Cục Thuế TPHCM đã tiến hành thanh tra tại 375 doanh nghiệp. Số thuế truy thu, phạt và truy hoàn 606 tỷ đồng, tăng 30%; giảm khấu trừ thuế GTGT 77 tỷ đồng; giảm lỗ 2.433 tỷ đồng; số đã nộp ngân sách Nhà nước 242 tỷ đồng.

Lãnh đạo Cục Thuế TPHCM cho biết, trong thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục đẩy mạnh hoạt động chống thất thu ngân sách Nhà nước thông qua tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp có rủi ro về hoàn thuế; rà soát, kiểm tra phát hiện người nộp thuế có dấu hiệu rủi ro về hóa đơn nhằm chống gian lận trong hoàn thuế GTGT; tăng cường quản lý thuế đối với doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh thương mại điện tử, chuyển nhượng bất động sản; quản lý thuế đối với xe ô tô, xe gắn máy nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại…

Thu Dịu