TPHCM: Nghiêm cấm Ban đại diện cha mẹ học sinh thu các khoản ngoài quy định

19:58 | 06/10/2022

(HQ Online) - Chiều ngày 6/10, thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) TPHCM cho biết, đơn vị đã ký văn bản khẩn gửi các đơn vị giáo dục về việc chấn chỉnh công tác quản lý thu - chi đầu năm học 2022 -2023.

Chặn lạm thu đầu năm học
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM đề nghị các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm công văn 2987 của Sở về hướng dẫn thu, sử dụng học phí và các khoản thu; thực hiện chế độ miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập năm học 2022 - 2023.

Về triển khai công tác hướng dẫn về thu, sử dụng học phí và thu khác trong đầu năm học 2022 - 2023, các đơn vị nghiêm túc thực hiện các công văn về hướng dẫn chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND TPHCM đã ban hành đầu năm học đồng thời phải xây dựng dự toán các khoản thu khác theo nội dung hướng dẫn chuyên môn của ngành Giáo dục và Đào tạo.

Tất cả các khoản thu phải được các đơn vị thông báo đầy đủ, công khai bằng văn bản đến phụ huynh, học sinh, sinh viên (nêu rõ nội dung các khoản thu theo quy định, khoản thu theo thỏa thuận và khoản thu hộ - chi hộ). Bên cạnh đó, giãn thời gian thực hiện các khoản thu; không tổ chức thu gộp nhiều khoản trong cùng một thời điểm, đồng thời thực hiện đầy đủ các chế độ quản lý tài chính theo quy định.

Đối với kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM nghiêm cấm việc lợi dụng danh nghĩa Ban đại diện cha mẹ học sinh để thu các khoản thu ngoài quy định tại Thông tư số 55 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trong đó lưu ý, kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh do Ban đại diện cha mẹ học sinh quản lý, sử dụng và chỉ phục vụ các hoạt động trực tiếp của Ban đại diện cha mẹ học sinh. Hiệu trưởng, thủ trưởng đơn vị thống nhất với trưởng ban Ban đại diện cha mẹ học sinh trường để quyết định kế hoạch sử dụng kinh phí của Ban đại diện cha mẹ học sinh trường; và chỉ sử dụng sau khi đã được toàn thể Ban đại diện cha mẹ học sinh trường thống nhất ý kiến (không bao gồm kinh phí tài trợ).

Đối với việc vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng các nguồn viện trợ, tài trợ, quà biếu tặng tại các cơ sở giáo dục, thực hiện theo quy định tại Thông tư số 16 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM đề nghị phòng Giáo dục và Đào tạo các quận huyện và thành phố Thủ Đức tham mưu UBND tại mỗi địa phương để chỉ đạo phối hợp kiểm tra, giám sát, thành lập các đoàn kiểm tra tình hình thu chi đầu năm học tại các cơ sở giáo dục trực thuộc theo phân cấp, kịp thời chấn chỉnh tình trạng lạm thu hoặc thu các khoản trái quy định. Có hình thức xử lý nghiêm đối với hiệu trưởng các cơ sở giáo dục thực hiện thu chi không đúng quy định.

Thu Dịu