TPHCM điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng GRDP giai đoạn 2020-2025 còn 8%/năm

15:15 | 17/10/2020

(HQ Online) - Ngày 17/10, tại ngày làm việc chính thức thứ 3 Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI, các đại biểu đã biểu quyết thông qua việc điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng GRDP giai đoạn 2020-2025 còn 8%/năm.

TPHCM điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng giai đoạn 2020-2025 còn 8%
Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM thông qua 26 chỉ tiêu phát triển chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh Thanh Vũ

Lý do điều chỉnh, theo Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong, TPHCM là địa phương có độ mở kinh tế lớn, do đó sự phục hồi tăng trưởng kinh tế thành phố sẽ phụ thuộc vào tình hình kinh tế thế giới. Hiện nay, dịch Covid-19 trên thế giới còn diễn biến phức tạp. Dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu ở mức âm và hạ mức tăng trưởng năm 2021 từ 5,4% xuống còn 5,2%. Từ đó có thể thấy tình hình kinh tế thế giới sẽ phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến tăng trưởng của TPHCM.

Tại Việt Nam, đã thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19, song dịch Covid-19 tại Việt Nam còn tiềm ẩn, diễn biến phức tạp, chưa xác định được thời điểm tiếp cận vắc xin. Dự báo kinh tế sẽ còn khó khăn trong những năm tiếp theo và Việt Nam đã hạ chỉ tiêu tăng trưởng trong năm 2020.

Đối với TPHCM, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong thông tin, dự kiến tăng trưởng kinh tế năm 2020 sẽ từ 8,3%-8,5%. Nhưng thực tế 9 tháng đầu năm 2020, TPHCM chỉ tăng 0,77%. Dự báo, đến cuối năm 2020, TPHCM chỉ tăng trưởng 1,3%.

Bên cạnh đó, cơ cấu dịch vụ chiếm 62% GRDP, là khu vực chịu ảnh hưởng lớn của Covid-19 nên sự phục hồi của khu vực này cần nhiều thời gian.

Trong khi đó, mặc dù đầu tư công trong 9 tháng đầu năm 2020 của TPHCM tăng 53% so với cùng kỳ nhưng tổng đầu tư toàn xã hội lại giảm 4,5%.

Ngoài ra, Đại hội cũng thống nhất điều chỉnh GRDP bình quân đầu người đến cuối năm 2025 đạt 8.500 USD/ người (thay vì từ 8.500-9.000 USD/người như báo cáo trình Đại hội trước đó); đến năm 2030 đạt 13.000 USD/người (thay vì từ 13.000- 14.000 USD/ người); năm 2045 đạt 37.000 USD/người (thay vì 40.000 USD/người).

Trước đó, Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao TPHCM Trần Thế Thuận trình bày báo cáo kết quả thảo luận về mục tiêu tổng quát, mục tiêu cụ thể và 26 chỉ tiêu chủ yếu của giai đoạn 2020-2025 được các đại biểu đồng tình cao. Điển hình như: Chỉ tiêu phấn đấu kinh tế số đóng góp khoảng 25% đến năm 2025, 40% đến năm 2030 trong GRDP của TPHCM; Tổng vốn đầu tư xã hội chiếm bình quân khoảng 35% GRDP; Tỷ trọng đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) vào GRDP đến năm 2025 đạt từ 45% - 50%; Chi đầu tư cho khoa học và công nghệ của xã hội đạt bình quân trên 1%/GRDP; Tốc độ tăng năng suất lao động xã hội bình quân đạt 7%/năm...

Thu Dịu