TPHCM đề xuất phát hành 2.000 tỷ đồng trái phiếu chính quyền địa phương năm 2020

10:25 | 18/11/2020

(HQ Online) - Trước tình hình kinh tế khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, UBND TPHCM vừa có công văn khẩn gửi Bộ Tài chính xem xét, chấp thuận về Đề án phát hành trái phiếu chính quyền địa phương năm 2020 để thành phố được vay trong nước theo phương thức phát hành trái phiếu chính quyền địa phương.

TPHCM đề xuất phát hành 2.000 tỷ đồng trái phiếu chính quyền địa phương năm 2020
Ảnh minh họa

Theo UBND TPHCM, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, kinh tế TPHCM bị tác động không nhỏ. Hiện nay, số thu ngân sách đạt khoảng 290.783 tỷ đồng, chỉ bằng 71,65% so với dự toán và chỉ bằng 87,17% so với cùng kỳ năm 2019, dự kiến cả năm chỉ đạt khoảng 85%.

Để góp phần tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, UBND TPHCM đã triển khai đề án phát hành trái phiếu chính quyền địa phương năm 2020.

Cụ thể, chủ thể phát hành trái phiếu là UBND TPHCM. UBND TPHCM ủy quyền cho Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TPHCM thực hiện toàn bộ nghiệp vụ tổ chức phát hành trái phiếu. Khối lượng phát hành dự kiến là 2.000 tỷ đồng, đảm bảo không vượt tổng hạn mức vay theo quy định.

Các kỳ hạn trái phiếu dự kiến là 15 năm, 20 năm và 30 năm. Cơ cấu cụ thể của từng loại kỳ hạn tùy thuộc vào nhu cầu của các nhà đầu tư và tình hình thị trường tại thời điểm phát hành. Hình thức phát hành trái phiếu dự kiến là trái phiếu được phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử. Mệnh giá trái phiếu dự kiến là 100.000 đồng.

Về phương thức phát hành dự kiến là đấu thầu phát hành và bảo lãnh phát hành; phương thức phát hành cụ thể của từng đợt sẽ được xác định phù hợp theo tình hình thực tế và nhu cầu thị trường. Thời gian phát hành dự kiến tập trung 1 đợt vào tháng 12/2020.

Ngoài ra, theo UBND TPHCM, việc phát hành trái phiếu chính quyền địa phương nhằm đảm bảo cân đối nguồn vốn đầu tư phát triển để thực hiện các chương trình, dự án thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 đã được HĐND TPHCM thông qua theo quy định của Luật Quản lý nợ công và Luật Ngân sách Nhà nước. Đây là trái phiếu nghĩa vụ chung, được phát hành để bổ sung nguồn chi cho đầu tư phát triển của địa phương. Nguồn hoàn trả trái phiếu được đảm bảo từ nguồn ngân sách thành phố và việc sử dụng nguồn vốn đảm bảo theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước theo nguyên tắc đúng mục đích, tiết kiệm và hiệu quả.

Thu Dịu