Tổng tài sản trên thị trường bảo hiểm tăng mạnh

15:49 | 11/08/2022

(HQ Online) - 7 tháng đầu năm 2022, các chỉ số phát triển của thị trường bảo hiểm Việt Nam tiếp tục tăng trưởng ấn tượng.

Muôn kiểu từ “chèo kéo” đến ép khách hàng mua bảo hiểm nhân thọ.
Tổng tài sản trên thị trường bảo hiểm ước đạt 764.978 tỷ đồng. Ảnh: Internet.

Theo báo cáo mới nhất của Bộ Tài chính, tính đến hết tháng 7, tổng tài sản trên thị trường bảo hiểm ước đạt 764.978 tỷ đồng, tăng 21,35% so với cùng kỳ năm trước, trong đó, các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 110.601 tỷ đồng, các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ ước đạt 654.377 tỷ đồng.

Thống kế cho thấy, đầu tư trở lại nền kinh tế ước đạt 643.443 tỷ đồng, tăng 23,17% so với cùng kỳ năm trước, trong đó, các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 65.997 tỷ đồng; các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ ước đạt 577.446 tỷ đồng.

Tính đến hết tháng 7, tổng doanh thu phí bảo hiểm ước đạt 136.951 tỷ đồng, tăng 15,24% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu phí bảo hiểm lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 38.484 tỷ đồng, tăng 13,6% so với cùng kỳ năm trước, lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ ước đạt 98.467 tỷ đồng, tăng 15,9% so với cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, thống kê của Bộ Tài chính cho thấy, 7 tháng đầu năm, các doanh nghiệp bảo hiểm đã chi trả quyền lợi bảo hiểm ước đạt 31.803 tỷ đồng, tăng 11,05% so với cùng kỳ năm trước, trong đó các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 10.684 tỷ đồng, các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ ước đạt 21.119 tỷ đồng.

Thùy Linh