Tổng tài sản của thị trường bảo hiểm ước đạt 600.818 tỷ đồng

16:00 | 08/04/2021

(HQ Online) - Liên quan đến công tác quản lý thị trường tài chính và dịch vụ tài chính, báo cáo của Bộ Tài chính cho biết, tính đến hết ngày 31/3/2021, VN-Index đóng cửa tại 1.191,44 điểm, còn tổng tài sản của thị trường bảo hiểm ước đạt 600.818 tỷ đồng, tăng 5,2% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng mức huy động vốn trên thị trường chứng khoán ước đạt 55.562 tỷ đồng
Tổng tài sản trên thị trường bảo hiểm đang tăng mạnh
Mức tăng trưởng "trong mơ" của thị trường bảo hiểm
Tổng tài sản của thị trường bảo hiểm ước đạt 600.818 tỷ đồng
Thị trường bảo hiểm hiện có 70 doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm.

Trong 3 tháng đầu năm, Bộ Tài chính đã tập trung đẩy mạnh thực hiện việc cơ cấu lại thị trường tài chính. Trong đó, đối với thị trường chứng khoán, đã xây dựng kế hoạch triển khai nhiệm vụ rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực chứng khoán năm 2021; tiếp tục thực hiện các công tác quản lý, giám sát thường xuyên đối với các công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ; hỗ trợ phương thức báo cáo, công bố thông tin cho nhà đầu tư nước ngoài trong thời kỳ dịch bệnh Covid-19.

Tính đến hết ngày 31/3/2021, VN-Index đóng cửa tại 1.191,44 điểm, tăng 5,08 điểm (+0,43%) với thanh khoản 13.024 tỷ đồng.

Đối với thị trường bảo hiểm, tính đến hết tháng 3/2021, đã có 70 doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm (trong đó có 31 DN bảo hiểm phi nhân thọ, 18 DN bảo hiểm nhân thọ, 2 doanh nghiệp tái bảo hiểm và 19 DN môi giới bảo hiểm) và 1 chi nhánh DNBH phi nhân thọ nước ngoài.

Tổng tài sản của thị trường bảo hiểm ước đạt 600.818 tỷ đồng (tăng 22,8% so với cùng kỳ năm 2020), trong đó, các DN bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 100.215 tỷ đồng, các DN bảo hiểm nhân thọ ước đạt 500.603 tỷ đồng.

Tổng số phí bảo hiểm thu xếp qua môi giới bảo hiểm ước đạt 2.332 tỷ đồng, tăng 5,2% so với cùng kỳ năm trước, trong đó, phí bảo hiểm thu xếp gốc ước đạt 1.874 tỷ đồng (tăng 11,2% so với cùng kỳ năm trước), phí tái bảo hiểm thu xếp ước đạt 458 tỷ đồng (giảm 13,9% so với cùng kỳ năm trước).

Hoài Anh