Facebook Twitter youtube Tiktok

Tổng giám đốc KBNN: Phối hợp thúc đẩy đầu tư công, linh hoạt trong điều hành ngân quỹ

(HQ Online) - Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước (KBNN) Trần Quân cho biết, hệ thống KBNN đã đoàn kết, nỗ lực cố gắng để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
Hệ thống KBNN đã thực hiện gần 590 cuộc thanh tra, kiểm tra sau 9 tháng Yêu cầu KBNN các địa phương chuẩn bị thực hiện tốt công tác quyết toán cuối năm KBNN yêu cầu đảm bảo hệ thống công nghệ thông tin phục vụ quyết toán cuối năm
Tổng giám đốc KBNN: Phối hợp thúc đẩy đầu tư công, linh hoạt trong điều hành ngân quỹ
Hội nghị được kết nối trực tuyến đến các điểm cầu tại KBNN các tỉnh, thành phố.

Ngày 11/12/2023, tại Hà Nội, KBNN đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024 của hệ thống KBNN.

Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

Theo báo cáo của KBNN, trong năm 2023, mặc dù vẫn còn một số tồn tại, hạn chế nhất định nhưng về tổng thể, hệ thống KBNN đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao, đóng góp quan trọng vào sự phát triển của ngành Tài chính nói riêng và công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của cả nước nói chung.

Chẳng hạn, về công tác tác quản lý quỹ ngân sách nhà nước, KBNN cho biết, bám sát dự toán thu NSNN năm 2023, KBNN các tỉnh, thành phố đã chủ động phối hợp chặt chẽ với cơ quan thu trên địa bàn để tập trung, hạch toán đầy đủ, kịp thời, chính xác các khoản thu cho các cấp ngân sách; cung cấp thông tin số liệu thu ngân sách thường xuyên cho các cấp có thẩm quyền, phục vụ công tác điều hành thu ngân sách.

Ngoài ra, hệ thống KBNN đã kiểm soát chặt chẽ các khoản chi thường xuyên, đảm bảo trong phạm vi dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng nội dung, tiêu chuẩn, định mức theo quy định của pháp luật.

Các đơn vị KBNN nghiêm túc chấp hành quy định về chế độ kế toán NSNN và hoạt động nghiệp vụ KBNN, tổ chức hạch toán đầy đủ, kịp thời, chính xác các khoản thu, chi NSNN, các loại vốn, quỹ, tài sản của Nhà nước. Công tác đảm bảo an ninh, an toàn trong hệ thống KBNN luôn được đặc biệt quan tâm và triển khai bằng nhiều biện pháp. Trong năm 2023, hệ thống KBNN cũng đã triển khai toàn diện các nhiệm vụ về cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính theo kế hoạch.

Tổng giám đốc KBNN: Phối hợp thúc đẩy đầu tư công, linh hoạt trong điều hành ngân quỹ
Ông Dương Bá Đức, Vụ trưởng Vụ Đầu tư (Bộ Tài chính) đánh giá cao nỗ lực của KBNN trong công tác phối hợp về thúc đẩy đầu tư công.

Đồng tình với những kết quả đạt được của KBNN, đại diện các đơn vị thuộc Bộ Tài chính tại Hội nghị cũng đã đánh giá cao nỗ lực của KBNN trong triển khai các nhiệm vụ được giao.

Theo ông Dương Bá Đức, Vụ trưởng Vụ Đầu tư (Bộ Tài chính), năm 2023 có khối lượng vốn giải ngân đầu tư công lớn nhưng các đơn vị trong ngành KBNN đã phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan trong công tác kiểm soát chi, thúc đẩy giải ngân đầu tư công. Chẳng hạn, KBNN đã áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý giải ngân đầu tư công, giúp khai thác hiệu quả số liệu những dự án giải ngân đạt thấp để có báo cáo Bộ Tài chính và các địa phương, từ đó thúc các dự án này đẩy nhanh tiến độ.

Tương tự, ông Nguyễn Minh Tân, Phó Vụ trưởng Vụ Ngân sách nhà nước (Bộ Tài chính) cũng đánh giá cao công tác phối hợp thu ngân sách để cùng các đơn vị liên quan trong ngành Tài chính đảm bảo nhiệm vụ thu ngân sách. Nhưng sang năm 2024, ông Nguyễn Minh Tân đề nghị bố trí dự toán phù hợp nhằm đáp ứng các yêu cầu từ nền kinh tế.

Tập trung, phối hợp thực hiện các nhiệm vụ trong năm 2024

Tuy nhiên, nhìn thẳng vào những mặt còn hạn chế, Tổng giám đốc KBNN Trần Quân cho hay, tiến độ xây dựng một số đề án, chính sách còn chậm, chưa đảm bảo kế hoạch đề ra; tỷ lệ giải ngân tại một số đơn vị còn thấp, chưa đảm bảo yêu cầu.

Tổng giám đốc KBNN Trần Quân phát biểu tại Hội nghị.
Tổng giám đốc KBNN Trần Quân phát biểu tại Hội nghị.

Theo Tổng giám đốc KBNN, dự báo kinh tế thế giới và trong nước tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, nên nhiệm vụ chính trị, chuyên môn trong năm 2024 đặt ra đối với hệ thống KBNN là hết sức nặng nề.

Vì thế, lãnh đạo KBNN đã yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị và Giám đốc KBNN các tỉnh, thành phố sát sao, tập trung chỉ đạo, điều hành để khẩn trương khắc phục các tồn tại, hạn chế và thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, đặc biệt là các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Cụ thể, từ nay đến hết tháng 12/2023 và đầu năm 2024, theo chỉ đạo từ Bộ trưởng Bộ Tài chính, các đơn vị trong KBNN cần tập trung chỉ đạo, tổ chức triển khai đảm bảo kiểm soát, giải ngân vốn NSNN kịp thời nhưng phải chặt chẽ, an toàn, đúng chế độ; hoàn thành công tác khóa sổ, quyết toán cuối năm 2023.

Trong năm 2024, Tổng giám đốc KBNN yêu cầu tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trong ngành Tài chính tập trung đầy đủ, kịp thời các khoản thu vào NSNN; chấp hành nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương trong quản lý tài chính, kiểm soát chi NSNN; phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương kịp thời giải quyết vướng mắc, khó khăn, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công; điều hành ngân quỹ chặt chẽ, linh hoạt đảm bảo khả năng thanh toán của NSNN tại mọi thời điểm ở tất cả các đơn vị KBNN trong toàn hệ thống.

Bên cạnh đó, xây dựng kế hoạch cụ thể để hoàn thành các đề án đã đăng ký chương trình công tác năm 2024 với Bộ Tài chính; chủ động hoàn thiện các thông tư, quy trình nghiệp vụ và các chương trình ứng dụng công nghệ thông tin theo hướng cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi nhất cho khách hàng.

Đồng thời, bám sát tình hình thị trường, tình hình thu chi NSNN, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, kế hoạch trả nợ gốc của ngân sách trung ương để chủ động xây dựng phương án, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị có liên quan để kịp thời báo cáo và đề xuất, kiến nghị với Bộ Tài chính tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác huy động vốn, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ huy động vốn cho NSNN và cho đầu tư phát triển năm 2024.

Tiếp tục đơn giản hóa các thủ tục thu, chi ngân sách thuộc lĩnh vực KBNN; nâng cấp và mở rộng một số chức năng Hệ thống dịch vụ công trực tuyến KBNN; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin vào các hoạt động nghiệp vụ và quản lý nội bộ của hệ thống. Tập trung hoàn thành việc lập Báo cáo tài chính nhà nước năm 2022 và Báo cáo quyết toán NSNN năm 2022, đảm bảo chất lượng và đúng tiến độ trình Chính phủ, Quốc hội; tiếp tục duy trì, vận hành ổn định và nâng cấp hệ thống TABMIS; các hệ thống thanh toán...

Tổng giám đốc KBNN cũng yêu cầu tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ của công chức, viên chức trong hệ thống KBNN nhằm xây dựng, củng cố nguồn nhân lực có trình độ cao thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành và Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2030. Ngoài ra phải tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính trong thi hành công vụ...

Hương Dịu

Tin liên quan

Kho bạc Nhà nước hướng dẫn lập báo cáo tài chính nhà nước năm 2023

Kho bạc Nhà nước hướng dẫn lập báo cáo tài chính nhà nước năm 2023

(HQ Online) - Kho bạc Nhà nước (KBNN) vừa có Công văn số 2592/KBNN-KTNN gửi các đơn vị KBNN tỉnh, thành phố về việc hướng dẫn lập báo cáo tài chính nhà nước (BCTCNN) năm 2023.
Kho bạc Nhà nước tập trung giải pháp đảm bảo thu chi và điều hành ngân quỹ

Kho bạc Nhà nước tập trung giải pháp đảm bảo thu chi và điều hành ngân quỹ

(HQ Online) - Những tháng đầu năm 2024, Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã tích cực thực hiện nhiều giải pháp trong thu, chi ngân sách nhà nước (NSNN) cũng như điều hành nguồn ngân quỹ linh hoạt, an toàn.
Mua lại có kỳ hạn hơn 25.378 tỷ đồng trái phiếu chính phủ trong tháng 4

Mua lại có kỳ hạn hơn 25.378 tỷ đồng trái phiếu chính phủ trong tháng 4

(HQ Online) - Theo báo cáo từ Bộ Tài chính, tính đến ngày 25/4/2024, gần 102,97 nghìn tỷ đồng trái phiếu chính phủ đã được phát hành, kỳ hạn bình quân 11,22 năm, lãi suất bình quân 2,23 %/năm.
Hà Nội tiếp nhận 114.034 hồ sơ quyết toán thuế trong tháng hỗ trợ người nộp thuế

Hà Nội tiếp nhận 114.034 hồ sơ quyết toán thuế trong tháng hỗ trợ người nộp thuế

(HQ Online) - Triển khai công tác hỗ trợ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân năm 2023, Cục thuế TP Hà Nội đã tổ chức chương trình “Đồng hành cùng tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân thực hiện quyết toán thuế năm 2023” từ ngày 15/3/2024 đến ngày 2/5/2024.
Nâng cao quản lý tuân thủ pháp luật thuế qua tăng cường thu thập, trao đổi thông tin

Nâng cao quản lý tuân thủ pháp luật thuế qua tăng cường thu thập, trao đổi thông tin

(HQ Online) - Thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời về người nộp thuế giúp cho cơ quan Thuế nhận diện được các loại rủi ro, đánh giá các rủi ro cũng như phân tích hành vi của người nộp thuế. Xác định thu thập thông tin có vai trò quan trọng trong công tác phân tích rủi ro, trong những năm qua, ngành Thuế đã tăng cường triển khai nhiều biện pháp thu thập thông tin.
Sổi nổi Festival Thuế 2024: Cơ hội trau dồi kiến thức và tiếp cận nghề nghiệp

Sổi nổi Festival Thuế 2024: Cơ hội trau dồi kiến thức và tiếp cận nghề nghiệp

(HQ Online) - Đã trở thành sân chơi thường niên cho sinh viên đam mê và yêu thích với chuyên ngành thuế, Khoa Thuế và Hải quan (Học viện Tài chính) tiếp tục tổ chức cuộc thi Festival Thuế 2024.
AI, Big Data hỗ trợ đắc lực cho quản lý tuân thủ pháp luật thuế

AI, Big Data hỗ trợ đắc lực cho quản lý tuân thủ pháp luật thuế

(HQ Online) - Trong bối cảnh công tác quản lý tuân thủ pháp luật thuế vẫn còn gặp nhiều khó khăn, ngành Thuế tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data) để tăng cường quản lý thuế, quản lý hóa đơn, kiểm soát, kiểm soát chặt chẽ, phòng, chống gian lận trong hoàn thuế, phát hiện nhanh các trường hợp gian lận.
Tăng cường chức năng cảnh báo trong quản lý hóa đơn điện tử

Tăng cường chức năng cảnh báo trong quản lý hóa đơn điện tử

(HQ Online) - Ngày 10/5, Tổng cục Thuế tổ chức Hội nghị tập huấn trực tuyến về nội dung triển khai chức năng cảnh báo sử dụng hóa đơn điện tử.
Sau 6 năm tăng liên tục, thu thuế TNCN từ chuyển nhượng bất động sản giảm mạnh

Sau 6 năm tăng liên tục, thu thuế TNCN từ chuyển nhượng bất động sản giảm mạnh

(HQ Online) - Năm 2023, do thị trường bất động sản đang trong thời điểm rất khó khăn, sức mua và thanh khoản giảm mạnh, thiếu dòng tiền nên số thuế thu nhập cá nhân (TNCN) từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản giảm mạnh.
Ngành Thuế nâng cấp ứng dụng eTax Mobile

Ngành Thuế nâng cấp ứng dụng eTax Mobile

(HQ Online) - Tổng cục Thuế đã nâng cấp ứng dụng eTax Mobile phiên bản 3.1.3. Theo đó, cho phép tra cứu chi tiết các nguồn thu nhập; dự kiến số thuế nộp thừa, phải nộp sau quyết toán; tra cứu người phụ thuộc.
Ngành Thuế đã tiếp nhận, xử lý 7,48 tỷ hóa đơn điện tử

Ngành Thuế đã tiếp nhận, xử lý 7,48 tỷ hóa đơn điện tử

(HQ Online) - Thông tin về kết quả triển khai hóa đơn điện tử, Tổng cục Thuế cho biết, tính từ khi triển khai đến hết 21/4/2024, số lượng hóa đơn điện tử cơ quan thuế tiếp nhận và xử lý ước đạt 7,48 tỷ hóa đơn, trong đó có 2,08 tỷ hóa đơn có mã và hơn 5,4 tỷ hóa đơn không mã.
Hướng tới thực thi có hiệu quả thuế tối thiểu toàn cầu tại Việt Nam

Hướng tới thực thi có hiệu quả thuế tối thiểu toàn cầu tại Việt Nam

(HQ Online) - Theo Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Đặng Ngọc Minh, việc tính thuế TNDN bổ sung tối thiểu nội địa đạt chuẩn (QDMTT) trong thực thi thuế tối thiểu toàn cầu (TTTC) cho phép giảm trừ giá trị tài sản hữu hình và tiền lương khi tính lợi nhuận tính thuế bổ sung. Điều này thể hiện quan điểm của quy định về thuế TTTC là khuyến khích hoạt động đầu tư thực chất hiện hữu tại quốc gia nhận đầu tư thông qua sự tồn tại của tài sản hữu hình và nhân công.
Ngành Thuế thu ngân sách bằng 43% dự toán

Ngành Thuế thu ngân sách bằng 43% dự toán

(HQ Online) - Ngành Thuế tiếp tục triển khai quyết liệt, hiệu quả công tác quản lý thuế, thực hiện tốt các gói hỗ trợ, tháo gỡ kịp thời những khó khăn cho doanh nghiệp, tạo nguồn thu bền vững cho ngân sách nhà nước.
Tổng cục Thuế khai mạc kỳ tuyển dụng công chức năm 2024

Tổng cục Thuế khai mạc kỳ tuyển dụng công chức năm 2024

(HQ Online) - Ngày 6/5, tại Hà Nội, Tổng cục Thuế tổ chức khai mạc kỳ tuyển dụng công chức vào cơ quan Tổng cục Thuế; Cục Thuế TP Hà Nội và Cục Thuế TPHCM năm 2024. Đối tượng tuyển dụng là các sinh viên tốt nghiệp xuất sắc tại các trường đại học trong và ngoài nước.
Cần đánh giá hiệu quả việc thực hiện hóa đơn điện tử đối với các cửa hàng bán lẻ xăng dầu

Cần đánh giá hiệu quả việc thực hiện hóa đơn điện tử đối với các cửa hàng bán lẻ xăng dầu

(HQ Online) - Đến nay, toàn bộ các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên toàn quốc đã thực hiện phát hành hóa đơn điện tử (HĐĐT) theo từng lần bán hàng. Để tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện HĐĐT trong bán lẻ xăng dầu, Tổng cục Thuế yêu cầu phân tích, đánh giá doanh thu, chi phí, nguồn hàng,… kịp thời phát hiện các dấu hiệu rủi ro trong quản lý và sử dụng hóa đơn nói riêng và quản lý thuế nói chung, nhất là các DN chưa sử dụng giải pháp kết nối tự động phát hành HĐĐT từng lần bán hàng và kết nối với cơ quan Thuế theo quy định. Trên cơ sở đó, rà soát, bổ sung kế hoạch thanh tra, kiểm tra các DN này ngay từ quý 2/2024.
Hà Nội thí điểm quản lý thuế thương mại điện tử tại quận Hoàn Kiếm

Hà Nội thí điểm quản lý thuế thương mại điện tử tại quận Hoàn Kiếm

(HQ Online) - Cục Thuế TP Hà Nội đã xây dựng cơ sở dữ liệu của hơn 320 doanh nghiệp là chủ sở hữu sàn thương mại điện tử (TMĐT), 54 doanh nghiệp là sàn TMĐT lưu trú, khoảng 21.500 doanh nghiệp, trên 16.500 hộ kinh doanh và hơn 80.600 cá nhân tiền lương, tiền công bán hàng trên các sàn Shopee, Tiki, Lazada, thu thập khoảng 110.000 tài khoản ngân hàng, định danh hơn 591.200 shop...
Xem thêm
peugeot-viet-nam
cty-toan-phat
cong-ty-tan-cang-sg-vpdd

Tin mới

Đại biểu Quốc hội đề nghị kéo dài thời hạn, quy định cụ thể về hàng hoá giảm thuế GTGT 2%

Đại biểu Quốc hội đề nghị kéo dài thời hạn, quy định cụ thể về hàng hoá giảm thuế GTGT 2%

Các đại biểu Quốc hội cho rằng, chính sách giảm thuế GTGT 2% đã mang lại nhiều hiệu quả tích cực, nhưng vẫn cần kéo dài thêm thời gian thực hiện.
Giao dịch thanh toán trên cổng dịch vụ công đã tăng 153% về số lượng

Giao dịch thanh toán trên cổng dịch vụ công đã tăng 153% về số lượng

NAPAS đã phối hợp với các bộ ngành và các đơn vị liên quan triển khai nhiều phương thức thanh toán điện tử dịch vụ công trực tuyến.
Thống đốc NHNN: Doanh nghiệp đi vay không phải vì được hỗ trợ lãi suất 2%

Thống đốc NHNN: Doanh nghiệp đi vay không phải vì được hỗ trợ lãi suất 2%

Đến hết năm 2023, số tiền hỗ trợ lãi suất 2% lũy kế từ đầu chương trình đạt khoảng 1.218 tỷ đồng, tương đương khoảng 3,05% tổng quy mô chính sách.
Gói hỗ trợ kinh tế: Không cần nhiều chính sách, nhưng cần hiểu doanh nghiệp muốn gì

Gói hỗ trợ kinh tế: Không cần nhiều chính sách, nhưng cần hiểu doanh nghiệp muốn gì

Các đại biểu quốc hội cho rằng cần tiếp tục thực hiện và cải thiện các chính sách theo hướng hiệu quả và phù hợp thực tế.
Với giải pháp can thiệp, tỷ giá trong nước đã có đủ dư địa để diễn biến linh hoạt

Với giải pháp can thiệp, tỷ giá trong nước đã có đủ dư địa để diễn biến linh hoạt

Khác với 2 năm 2022 và 2023, tỷ giá đã nóng ngay từ đầu năm 2024. Tính từ đầu năm tỷ giá đã tăng 4,6%, cao hơn cả mức mất giá của cả năm 2022 là 3,4%.
Hải quan Việt Nam – Hoa Kỳ nâng tầm quan hệ hợp tác trong giai đoạn mới

Hải quan Việt Nam – Hoa Kỳ nâng tầm quan hệ hợp tác trong giai đoạn mới

Từ ngày 11 đến 19/5/2024, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn đã thăm và làm việc với Hải quan Hoa Kỳ.
Nhiều doanh nghiệp mong muốn tham gia Chương trình tự nguyện tuân thủ

Nhiều doanh nghiệp mong muốn tham gia Chương trình tự nguyện tuân thủ

Qua triển khai, mức độ tuân thủ của nhiều doanh nghiệp thành viên có sự cải thiện so với thời điểm trước khi tham gia Chương trình.
24/28 địa phương khu vực phía Bắc có kim ngạch xuất khẩu tăng trưởng dương

24/28 địa phương khu vực phía Bắc có kim ngạch xuất khẩu tăng trưởng dương

Tổng kim ngạch xuất khẩu của khu vực phía Bắc trong 6 tháng 2024 ước đạt 120,7 tỷ USD, tăng 18,3% so với cùng kỳ, trong đó, 24/28 địa phương trong vùng có kim ngạch xuất khẩu tăng trưởng dương.
Quốc hội xem xét thông qua 10 dự án Luật, 3 nghị quyết và chất vấn 4 lĩnh vực tại Kỳ họp thứ 7

Quốc hội xem xét thông qua 10 dự án Luật, 3 nghị quyết và chất vấn 4 lĩnh vực tại Kỳ họp thứ 7

Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV dự kiến diễn ra từ ngày 20/5 đến ngày 27/6/2024 tại Nhà Quốc hội. Kỳ họp được tổ chức thành 2 đợt.
Gần 5.400 lượt người nước ngoài được hoàn thuế GTGT

Gần 5.400 lượt người nước ngoài được hoàn thuế GTGT

Trong 4 tháng đầu năm 2024, Cục Hải quan TPHCM đã thực hiện hoàn thuế giá trị gia tăng cho gần 5.400 lượt người nước ngoài mang theo hàng hóa khi xuất cảnh, trị giá hàng hóa trên 460 tỷ đồng.
Phiên bản di động