Tổng cục Thuế tăng cường ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu người nộp thuế

14:40 | 14/10/2019

(HQ Online) - Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế yêu cầu các cục thuế tỉnh, thành phố tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

tong cuc thue tang cuong ngan chan tinh trang nhung nhieu nguoi nop thue Lộ diện 1.000 doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất năm 2018
tong cuc thue tang cuong ngan chan tinh trang nhung nhieu nguoi nop thue Không để tăng nợ thuế đến 90 ngày trong những tháng cuối năm
tong cuc thue tang cuong ngan chan tinh trang nhung nhieu nguoi nop thue Cán bộ công chức thuế cần đồng lòng, đồng sức quyết tâm vượt khó sau sáp nhập chi cục thuế
tong cuc thue tang cuong ngan chan tinh trang nhung nhieu nguoi nop thue
Các đơn vị phải kịp thời phát hiện đấu trang ngăn chặn, xử lý nghiêm minh hành vi nhũng nhiễu gây phiền hà cho người dân. Ảnh TL.

Theo đó, tại Quyết định số 1310/QĐ-TCT ban hành kế hoạch thực hiện Quyết định số 1072/Đ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Tổng cục trưởng Tổng cục thuế yêu cầu cán bộ công chức thuế phải nâng cao nhận thức, trách nhiệm đối với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng; nâng cao tinh thần phục vụ, đạo đức công vụ, tăng cường kỉ luật kỉ cương hành chính.

Đồng thời các đơn vị phải kịp thời phát hiện đấu trang ngăn chặn, xử lý nghiêm minh hành vi nhũng nhiễu gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công vụ; Phải thực hiện nghiêm các quy trình quản lý thuế, tích cực thực hiện cải cách hành chính thuế.

Tổng cục Thuế yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Thuế phải tích cực, chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp được phân công theo kế hoạch kèm theo Quyết định số 1310, đảm bảo chất lượng, hiệu quả; Bị xử lý theo quy định của pháp luật nếu thiếu trách nhiệm, để cán bộ công chức, viên chức thuộc quyền quản lý của mình có hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà với người dân, doanh nghiệp.

Thủ trưởng các đơn vị thuế thực hiện xử lý hoặc đề xuất xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà, đùn đẩy trách nhiệm trong giải quyết công việc; xử lý nghiêm minh, kịp thời, đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với cán bộ thuế có hành vi tham nhũng, bao che hành vi tham nhũng, ngăn cản việc chống tham nhũng.

Đặc biệt, kiên quyết xử lý nghiêm những cán bộ thuế thoái hóa, biến chất, cố tình gây phiền hà, sách nhiễu tổ chức và cá nhân nộp thuế dưới các hình thức như đình chỉ công việc, đưa vào diện tinh giản biên chế,...

Tổng cục Thuế cũng yêu cầu phải sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách pháp luật thuộc phạm vi quản lý, khắc phục ngay những sơ hở có thể gây phiền hà, sách nhiễu đối với người dân, doanh nghiệp. Từ đó rà soát thủ tục hành chính theo hướng tinh giản, loại bỏ các thủ tục không cần thiết, rườm rà, khó thực hiện để rút ngắn thời gian giải quyết, giao dịch cho người nộp thuế.

Thùy Linh