Tổng cục Thuế sắp ra mắt Cổng Thông tin điện tử dành cho nhà cung cấp ở nước ngoài

10:38 | 17/03/2022

(HQ Online) - Tổng cục Thuế đã triển khai xây dựng, vận hành thử nghiệm và chuẩn bị ra mắt Cổng Thông tin điện tử dành cho nhà cung cấp nước ngoài có thu nhập từ Việt Nam đăng ký, khai, nộp thuế.

Cổng Thông tin Thương mại Việt Nam (VTIP): Nâng cao hiệu quả cung cấp thông tin cho doanh nghiệp
Bộ Công Thương rà soát dự án điện gió, điện mặt trời, thuỷ điện
Sắp ra mắt Cổng Thông tin cơ sở dữ liệu thương mại Việt Nam (VNTR)
Cổng TTĐT NCCNN đã sẵn sàng vận hành chính thức.
Cổng Thông tin điện tử NCCNN đã sẵn sàng vận hành chính thức.

Cổng Thông tin điện tử dành cho nhà cung cấp nước ngoài (NCCNN) được xây dựng với mục tiêu tạo điều kiện tốt nhất để NCCNN không có cơ sở thường trú tại Việt Nam thực hiện thuận lợi chính sách pháp luật thuế.

Tổng cục Thuế cho biết, đến thời điểm này, việc xây dựng, vận hành thử nghiệm Cổng Thông tin điện tử NCCNN đã hoàn thành và sẵn sàng vận hành chính thức. Sau khi đi vào vận hành, tất cả các giao dịch từ đăng ký, kê khai, nộp thuế… được thực hiện bằng hình thức trực tuyến thông qua Cổng Thông tin điện tử NCCNN và các NCCNN không phải nộp hồ sơ bản cứng đến cơ quan thuế Việt Nam.

Đại diện Cục Thuế Doanh nghiệp lớn (Tổng cục Thuế) lưu ý, khi đăng ký thực hiện giao dịch thuế điện tử, NCCNN thực hiện đăng ký giao dịch thuế điện tử cùng với đăng ký thuế lần đầu thông qua Cổng Thông tin điện tử NCCNN, đồng thời phải đảm bảo điều kiện có khả năng truy cập và sử dụng internet, có địa chỉ thư điện tử để giao dịch với cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Các thủ tục được xác thực bằng mã xác thực giao dịch điện tử. Mã được gửi về email mà NCCNN đăng ký với cơ quan thuế Việt Nam khi thực hiện đăng ký thuế lần đầu và đăng ký thay đổi thông tin (nếu có).

NCCNN chỉ được đăng ký một địa chỉ thư điện tử chính thức để nhận tất cả các thông báo trong quá trình thực hiện giao dịch với cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Sau khi thực hiện thành công thủ tục đăng ký thuế lần đầu, Cổng Thông tin điện tử NCCNN gửi thông tin về tài khoản giao dịch điện tử và mã số thuế vào địa chỉ thư điện tử của người nộp thuế đã đăng ký để thực hiện các thủ tục về thuế trên Cổng Thông tin điện tử NCCNN.

Mã số thuế đối với trường hợp NCCNN trực tiếp hoặc ủy quyền đăng ký, kê khai, nộp thuế được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 105/2020/TT-BTC ngày 3/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký thuế.

Cùng với đó, NCCNN thực hiện đăng ký thuế trực tiếp theo Mẫu số 01/NCCNN ban hành kèm theo phụ lục I Thông tư này trên Cổng Thông tin điện tử NCCNN. Trường hợp thay đổi thông tin đăng ký thuế theo Mẫu số 01-1/NCCNN ban hành kèm theo phụ lục I của thông tư cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp trên Cổng Thông tin điện tử NCCNN. Để xác thực khi đăng ký thuế, NCCNN sử dụng mã xác thực giao dịch điện tử do cơ quan thuế quản lý cấp qua Cổng Thông tin điện tử NCCNN.

Bên cạnh đó, Thông tư số 80/2021/TT-BTC cũng quy định rõ về trách nhiệm của cơ quan thuế trong việc quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh dựa trên nền tảng số và các dịch vụ khác được thực hiện bởi NCCNN.

Theo đó, Tổng cục Thuế là cơ quan Thuế quản lý thuế trực tiếp đối với NCCNN, có trách nhiệm cấp mã số thuế cho NCCNN theo quy định, tiếp nhận tờ khai thuế và thực hiện các công việc có liên quan đến việc khai thuế, nộp thuế của NCCNN.

Tổng cục Thuế có trách nhiệm cập nhật danh sách các nhà cung cấp nước nước ngoài trực tiếp hoặc ủy quyền đăng ký thuế, kê khai thuế trên Cổng Thông tin điện tử NCCNN; Phối hợp với cơ quan có liên quan xác định, công bố tên, địa chỉ website của NCCNN chưa thực hiện đăng ký, kê khai, nộp thuế mà người mua hàng hóa, dịch vụ có thực hiện giao dịch phát sinh tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, cơ quan Thuế ở Việt Nam có quyền phối hợp với cơ quan Thuế ở nước ngoài để trao đổi, đôn đốc NCCNN kê khai, nộp thuế; truy thu thuế đối với NCCNN nếu chứng minh được NCCNN kê khai, nộp thuế không đúng thực tế; phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền để thực hiện và các biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật đối với trường hợp NCCNN không tuân thủ nghĩa vụ thuế tại Việt Nam.

Theo Cục Thuế Doanh nghiệp lớn, đối với việc khai thuế, NCCNN thực hiện khai thuế theo quý, mẫu số 02/NCCNN (ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC). Doanh thu tính thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp là doanh thu mà NCCNN nhận được. Số thuế tính nộp bao gồm thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp theo tỷ lệ phần trăm trên doanh thu NCCNN nhận được.

Trường hợp NCCNN thuộc nước hoặc vùng lãnh thổ đã ký kết Hiệp định thuế với Việt Nam thì được thực hiện thủ tục miễn thuế, giảm thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần theo quy định.

Về nộp thuế, đại diện Cục Thuế Doanh nghiệp lớn cho biết, đối với NCCNN, sau khi nhận được mã định danh khoản phải nộp ngân sách nhà nước do Tổng cục Thuế thông báo, NCCNN thực hiện nộp thuế bằng đồng ngoại tệ tự do chuyển đổi vào tài khoản thu ngân sách nhà nước, trong đó đảm bảo ghi đúng mã định danh khoản phải nộp ngân sách nhà nước do Tổng cục Thuế gửi. Người nộp thuế khai thuế bằng đồng ngoại tệ nào thì nộp thuế bằng đồng ngoại tệ tự do chuyển đổi đó.

Theo dự kiến ngày 21/3/2022, Tổng cục Thuế sẽ chính thức được ra mắt Cổng Thông tin điện tử dành cho NCCNN.

Theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định rõ các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh dựa trên nền tảng số và các dịch vụ khác của NCCNN không có cơ sở thường trú tại Việt Nam bao gồm các đối tượng sau:

Thứ nhất, NCCNN không có cơ sở thường trú tại Việt Nam có hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh dựa trên nền tảng số và các dịch vụ khác với tổ chức, cá nhân ở Việt Nam.

Thứ hai, tổ chức, cá nhân ở Việt Nam mua hàng hóa, dịch vụ của NCCNN.

Thứ ba, đại lý thuế hoạt động theo pháp luật Việt Nam được NCCNN ủy quyền thực hiện đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế tại Việt Nam.

Thứ tư, ngân hàng thương mại, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán và các tổ chức, cá nhân có quyền và nghĩa vụ liên quan đến hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh dựa trên nền tảng số và các dịch vụ khác của NCCNN.

Thùy Linh