Tổng cục Thuế: Nếu hỗ trợ giảm thuế thu nhập cá nhân thì chỉ có nhóm thu nhập cao hưởng lợi

14:10 | 12/08/2021

(HQ Online) - Theo tính toán, nếu áp dụng việc giảm thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công trong 6 cuối năm 2021 thì đối tượng được hưởng sẽ chủ yếu rơi vào nhóm có thu nhập cao. Như vậy không đúng với mục tiêu hỗ trợ khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19

Nhiều giải pháp đồng bộ tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ thuế
Gần 90 nghìn người nộp thuế đã được gia hạn tiền thuế, tiền thuê đất
Tổng cục Thuế: Nếu hỗ trợ giảm thuế thu nhập cá nhân thì chỉ có nhóm thu nhập cao hưởng lợi
Nếu hỗ trợ giảm thuế thu nhập cá nhân thì chỉ có nhóm thu nhập cao hưởng lợi. Ảnh: Internet.

Mới đây, trên một phương tiện truyền thông đã phản ánh nội dung cho rằng trong dự thảo Nghị quyết về một số giải pháp thu ngân sách nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19, Bộ Tài chính đã ‘bỏ rơi’ người làm công ăn lương do không có đề xuất giảm thuế thu nhập cá nhân cho người làm công ăn lương.

Phản hồi về vấn đề này, Tổng cục Thuế cho biết, theo quy định của pháp luật thuế thu nhập cá nhân hiện hành thì thu nhập làm căn cứ tính thuế là thu nhập người lao động thực nhận sau khi đã tính các khoản giảm trừ gia cảnh, các khoản đóng góp bảo hiểm bắt buộc, các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo theo quy định.

Với quy định hiện hành thì người lao động có thu nhập dưới 11 triệu đồng/tháng thì sẽ không phải nộp thuế thu nhập cá nhân, đối với mức thu nhập cao hơn thì sẽ tính các khoản giảm trừ theo quy định và áp dụng biểu thuế lũy tiến.

Ví dụ như trường hợp người lao động có 2 người phụ thuộc và có đóng các khoản bảo hiểm bắt buộc thì với mức thu nhập 22 triệu đồng/tháng thì không phải nộp thuế và không bị tạm khấu trừ thuế thu nhập cá nhân. Còn với mức thu nhập từ 23 triệu đồng/tháng thì nộp thuế ở bậc 1 với thuế suất 5% và số thuế khấu trừ hàng tháng chỉ là 39.250 đồng/tháng.

Như vậy, trong trường hợp này nếu tổ chức trả thu nhập nào đó tạm khấu trừ thuế thu nhập cá nhân của người lao động theo mức thu nhập bình quân của năm trước ngay cả khi có mức thu nhập thấp 4,5 triệu đồng/tháng hoặc 20 - 25 triệu đồng/tháng với 2 người phụ thuộc là không đúng với quy định của pháp luật thuế thu nhập cá nhân.

Tổng cục Thuế thông tin, khi đề xuất giải pháp hỗ trợ cho người lao động có thu nhập từ tiền lương, tiền công, Bộ Tài chính thấy rằng nếu áp dụng việc giảm thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương tiền công trong 6 cuối năm 2021 thì đối tượng được hưởng sẽ chủ yếu rơi vào nhóm có thu nhập cao. Như vậy không đúng với mục tiêu hỗ trợ khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, bởi vì số thuế từ nhóm cá nhân có thu nhập cao chiếm 87% trong tổng số thu từ thuế thu nhập cá nhân đối với tiền lương, tiền công.

Trước đó, để thực hiện việc hỗ trợ đúng đối tượng, các bộ, ngành đã trình Chính phủ trình Quốc hội ban hành Nghị quyết số 954/2020/UBTVQH14 ngày 2/6/2020 về việc điều chỉnh tăng mức giảm trừ gia cảnh, theo đó mức giảm trừ cho bản thân tăng từ 9 triệu lên 11 triệu đồng/tháng, mức giảm trừ cho người phụ thuộc tăng từ 3,6 triệu lên 4,4 triệu đồng/tháng.

Quy định mới này đã có tác động điều chỉnh giảm thu nhập tính thuế đến khoảng 6 triệu người lao động, giảm thu ngân sách nhà nước là 10,8 ngàn tỷ đồng, trong đó có khoảng 1,2 triệu người lao động đang thuộc diện chịu thuế ở bậc 1 thì theo quy định mới thuộc diện không phải nộp thuế.

Thùy Linh